Gemeente Zoetermeer

Ruimen algemene graven begraafplaatsen Hoflaan en Binnenweg.

Algemene graven op de begraafplaatsen Hoflaan en Binnenweg in Zoetermeer worden uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Volgens de Wet op de lijkbezorging mogen graven, 10 jaar nadat een begraving heeft plaatsgevonden, geruimd worden.
Nabestaande en/of rechthebbende van de betreffende graven zullen zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd worden wat betreft de procedure van de ruiming en over de mogelijkheden van herbegraven. Onder andere vanwege verhuizingen e.d. kan het adressenbestand niet meer actueel zijn.

Hoflaan
In het najaar 2002 zullen de graven die in de jaren 1988 tot en met 1991 zijn uitgeven geruimd worden, het betreft de vakken: oost: 63 t/m 72; oost: 94 t/m 109; oost: 138 t/m 160; oost: 184 t/m 201; oost: 231 t/m 240
west: 1 t/m 16 en west: 383 t/m 422.

Binnenweg
Om te kunnen voldoen aan de verzoeken naar koopgraven voor met name oud Zoetermeerders zal in het najaar van 2002 overgegaan worden tot ruimen, het betreft de vakken: B 49 t/m B 52; B 135 t/m B 169; B 177 t/m B 189; B 489 t/m B 494; B 566 t/m B 571 en B 618 t/m B 623.

Informatie
Voor nadere informatie en/of vragen kunt u concact opnemen met mevrouw M.E.E. Schenk, telefoon (079) 346 9674 of met de heer B.A. Wilkens, telefoon (079) 346 9530.

Wanneer u géén persoonlijke brief heeft ontvangen en toch nabestaande en/of rechthebbende bent van een te ruimen graf op de begraafplaatsen Hoflaan en Binnenweg in Zoetermeer dan kunt u zich wenden tot voornoemde personen. U krijgt dan alsnog de nodige bescheiden toegezonden.
Reageren kan nog tot uiterlijk 10 juli 2002!

Laatste wijziging: 31-05-2002

Deel: ' Ruimen begraafplaatsen Hoflaan en Binnenweg Zoetermeer '
Lees ook