expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: openlijke geweldpleging....

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad

01 april 1999

RUIMERE STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID BIJ OPENLIJKE

GEWELDPLEGING

Het kabinet stemt in met een voorstel van minister Korthals van Justitie om de strafrechtelijke aansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging te verruimen. Hiervoor moet artikel 141 Wetboek van Strafrecht (WvS) worden gewijzigd. Het oogmerk van deze wetswijziging is uitsluitend daarin gelegen, dat ook degenen die verantwoordelijk zijn voor openlijke geweldpleging zonder dat zij (aantoonbaar) geweld hebben gepleegd, expliciet onder de reikwijdte van artikel 141 Wetboek van Strafrecht te brengen.

Het wetsvoorstel kan een bijdrage leveren aan de strafrechtelijke bestrijding van ordeverstoringen die met openlijk geweld gepaard gaan. Het gaat met name om voetbalrellen en rellen rond de ontruiming van kraakpanden, waarbij veelal sprake is van een gewilde en voorbereide confrontatie met de politie.
De wijziging van artikel 141 WvS is in 1997 aangekondigd tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamer over de politiële en justitiële aanpak van de rellen tijdens de Eurotop.

Voldoende is, dat iemand deel uitmaakt van de groep die het openlijke geweld heeft gepleegd, en een bijdrage heeft geleverd aan dat geweld. Die bijdrage kan bestaan uit een gewelddadige handeling, maar dat hoeft niet.
Iemand die zelf geen stenen gooit maar anderen daartoe aanzet, loopt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel de kans hiervoor te worden veroordeeld als pleger van openlijk geweld. Politie en justitie zien nu in veel gevallen onvoldoende mogelijkheden om tegen relschoppers op te treden die openlijk geweld aanstichten door anderen tot daden aan te zetten. Het wetsvoorstel vergroot deze mogelijkheden.

De voorgestelde wetswijziging schept geen collectieve aansprakelijkheid: er moeten ten aanzien van de individuele verdachte voldoende aanwijzingen zijn van schuld. Van omkering van de bewijslast is geen sprake. Als iemand wordt aangehouden, moet blijken dat er een significante bijdrage aan het openlijke geweld is geleverd. De enkele aanwezigheid in een groep is niet voldoende.
Het wetsvoorstel zal op korte termijn bij de Tweede Kamer worden ingediend.

RVD, 01.04.1999


01 apr 99 16:48

Deel: ' Ruimere aansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging '
Lees ook