MKB-Nederland10-08-1999
Ruimere studiefinanciering voor duale studenten

Met ingang van het komend studiejaar hebben duale studenten dezelfde rechten op studiefinanciering als voltijdse studenten. Tot dit studiejaar ontvingen duale studenten een lagere prestatiebeurs als voltijdse studenten.

Dit is besloten tijdens de behandeling van de Nota flexibele studiefinanciering in de Tweede Kamer in juni jl. De verruimde regeling loopt vooruit op de wijziging van de Wet op de studiefinanciering die met ingang van het studiejaar 2000-2001 in moet gaan.

MKB-route in het HBO
Duale studenten zijn leerlingen die werken en leren combineren. Een succesvolle vorm van werkend leren´ is de zogenoemde MKB-route in het HBO. Studenten die de MKB-route volgen, zetten de laatste twee jaar van hun HBO-studie om in een tijdelijk dienstverband bij een bedrijf. Zij werken dan bijvoorbeeld drie dagen per week en gaan twee dagen in de week naar school. Er bestaat zelfs een fiscale regeling voor ondernemers die een HBO-student in een leer-werktraject in dienst nemen (zie hiervoor het artikel Fiscale faciliteit voor leerlingwezen werk positief´ in deze Kaderinfo). Omdat met name in het midden- en kleinbedrijf (mkb) veel behoefte is aan HBO-opgeleiden, wordt de MKB-route in het HBO steeds populairder. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar HBO-studenten oversteeg het afgelopen jaar zelfs het aanbod van duale studenten. MKB-Nederland gaat er van uit dat het besluit om duale studenten dezelfde rechten op studiefinanciering te geven als voltijdse studenten, de interesse van studenten voor de MKB-route in het HBO weer zal aanwakkeren. Het is nu aan het mkb om gebruik te maken van de mogelijkheden die de MKB-route hen biedt en aantrekkelijke leer-/werkplaatsen aan te bieden.

Voor meer informatie over de MKB-route in het HBO en de financiële regeling hieromtrent, kunnen ondernemers contact opnemen met het projectbureau dat hiervoor is opgericht, tel. 053-4871181.

Deel: ' Ruimere studiefinanciering voor duale studenten '
Lees ook