expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Ruimere taken vrijwilligers politie

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
15 juli 1999

RUIMERE TAKEN VOOR VRIJWILLIGERS BIJ POLITIE MOGELIJK

Vrijwilligers bij de politie mogen naast hun huidige, ondersteunende taken ook specialistischer werk doen als zij daarvoor voldoende opleiding en ervaring hebben. Te denken valt aan het bedienen van radarapparatuur tijdens verkeerscontroles. Politievrijwilligers krijgen na hun basisopleiding de rang van .surveillant.. Afhankelijk van opleiding en ervaring kunnen ze in de toekomst ook worden ingezet op het niveau en in de rang van .agent..

Dit staat in een ontwerp-besluit waarmee het kabinet op voorstel van de ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) akkoord is gegaan. Het ontwerp-besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State. In het besluit is verder bepaald dat vrijwilligers minstens vier uur per maand (gemiddeld) oefening en scholing moeten krijgen. Ook is vastgelegd dat zij al hun andere werkzaamheden moeten melden die op gespannen voet zouden kunnen staan met hun werk als vrijwilliger bij de politie.

In totaal werken er ongeveer 2500 vrijwilligers bij de Nederlandse politie.

RVD, 15.07.1999

15 jul 99 18:24

Deel: ' Ruimere taken voor vrijwilligers bij politie mogelijk '
Lees ook