Gemeente Den Haag


8 juni 1999

Gemeente presenteert studie ´bioscopen in Den Haag bekeken´

Ruimte voor grootschalige bioscopen in Den Haag

In Den Haag is plaats voor 3.000 tot 4.000 extra bioscoopstoelen. De beste plaats op korte termijn voor een nieuwe grootschalige bioscoop met zeven tot twaalf zalen is binnen het Spuimarktplan, op de hoek van Spui en Grote Marktstraat. Bij verdergaande groei van de bioscoopsector is in de toekomst ook in de omgeving van het Centraal Station plaats voor een echte megabioscoop met twaalf tot twintig zalen. Dit stelt het college van B&W op basis van de studie ´Bioscopen in Den Haag bekeken´ van de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Dit standpunt sluit aan bij het advies over nieuwe megabioscopen van het stadsgewest Haaglanden en bij de visie van de provincie Zuid Holland.

Een nieuwe grootschalige bioscoop is naar de mening van het Haagse gemeentebestuur van belang voor de diversiteit van het culturele en amusementsaanbod in de stad, maar heeft ook gunstige economische effecten. Een bioscoop met drie- tot vierduizend extra stoelen leidt tot ongeveer twaalf miljoen gulden aan extra bestedingen, met name in de horeca. Ook ontstaan er naar schatting structureel veertig directe arbeidsplaatsen.

De studie ´Bioscopen in Den Haag bekeken´ wijst het Spuimarktgebied aan als eerste keus voor een nieuwe bioscoop, omdat een bioscoopcomplex op deze plek direct bijdraagt aan verlevendiging van de binnenstad en past binnen de plannen voor Spuimarkt. Bovendien is de locatie snel beschikbaar. Op de langere termijn is het gebied rond het Centraal Station interessant, omdat dit goed bereikbaar is voor de regionale bezoeker en relatief dicht bij het centrum ligt. Ook is op deze locatie ruimte aanwezig.

Realisatie van nieuwe bioscopen past naar de mening van het college bij het karakter van een centrale stad in de regio. Op dit moment telt Den Haag 25 bioscoopzalen, met in totaal 5.600 stoelen.

Deel: ' Ruimte voor grootschalige bioscopen in Den Haag '
Lees ook