Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30
Aanmaakdatum: 5 februari 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Uitwisselingsproject van het Instituut voor Oosters Christendom

ZES ONDERZOEKERS UIT RUSLAND VERBLIJVEN AAN DE KUN

In het kader van het academische uitwisselingsproject Prospekt 2002 verblijft een groep jonge onderzoekers, afkomstig van verschillende instituten in Rusland, van 8 februari tot en met 28 maart aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Doel van het verblijf is dat de onderzoekers zich verdiepen in recente ontwikkelingen op hun vakgebied, ze contacten gaan leggen met vakgenoten in Nederland en dat ze hun onderwijs- en onderzoeksvaardigheden pogen te vergroten.

Het uitwisselingsprogramma is een initiatief van het Nijmeegs Instituut voor Oosters Christendom. Dit instituut verricht onderzoek naar de geschiedenis en de actualiteit van de kerken in het Oosten en verzorgt onderwijsprogramma's en cursussen. Prospekt 2002 is bedoeld voor docenten, promovendi en vergevorderde studenten van academische instellingen in Rusland en Oekraïne op het terrein van theologie, religiestudies en wijsbegeerte.

Het project is uniek in zijn soort als stimulans voor de ontwikkeling van theologie als academische discipline. Daarnaast levert het een bijdrage aan de versteviging van de contacten tussen een aantal Oost-Europese en West-Europese instellingen voor geesteswetenschappen.

Het project is voorbereid door een werkgroep bestaande uit medewerkers van de Universiteit van Nijmegen, met steun van Pax Christi Internationaal. Ondersteunende instellingen zijn het pauselijk Instituut voor Oosters Christendom in Rome, het Keston Institute in Oxford en de theologische faculteiten van de Westfallische Wilhelmsuniversität in Munster.

Deel: ' Russische onderzoekers op Instituut voor Oosters Christendom '
Lees ook