Persbericht Amsterdam Exchanges


08 Jan 1999 Rustig begin 1999 op Agrarische Termijnmarkt

Net als alle andere beurzen van Amsterdam Exchanges kreeg ook de agrarische termijnmarkt te maken met de conversie van gulden naar euro. Als gevolg hiervan veranderden ook de minimumprijseenheden voor de diverse contracten. Voor het termijncontract op varkens werd dit 0,002 eurocent, voor opties en termijncontracten op aardappelen werd dit 5 eurocent. Het contract op biggen kreeg een minimumprijseenheid van 25 eurocent.

Ook beleggers op de agrarische termijnmarkt moesten even wennen aan de invoering van de euro. De omzetten waren relatief laag. Op de aardappeltermijnmarkt gingen de afgelopen vier dagen ruim 1.000 contracten om. De omgerekende slotprijs voor het contract met leveringsmaand april op de laatste handelsdag van 1998 was 40,30 euro. Op de eerste handelsdag van 1999 was dit gedaald naar 38,90 euro. De slotprijs van de afgelopen verslagperiode voor het termijncontract april was 38 euro, een prijsdaling van 5,7 procent ten opzichte van het slot van 30 december 1998.

De prijzen op de varkenstermijnmarkt lieten kleine fluctuaties zien. Was de slotnotering voor het contract met leveringsmaand januari op 30 december van het vorig jaar 0,677 eurocent (omgerekend), de eerste slotkoers van 1999 bedroeg 0,668 eurocent. In de loop van de week steeg dit tot een slotprijs van 0,68 eurocent op donderdag. Voor het februari-contract lagen de prijzen iets hoger. Dit contract noteerde een omgerekende slotprijs van 0,712 eurocent op de laatste handelsdag van 1998. Na vier beursdagen in 1999 kende het contract met leveringsmaand februari een slotnotering van 0,734 eurocent. Er werden ruim 400 varkenstermijncontracten verhandeld.

Beleggers in aardappelopties en biggentermijncontracten namen een afwachtende houding aan waardoor de totale omzet op de agrarische termijnmarkt van Amsterdam Exchanges uitkwam op 1.500 contracten.

© Amsterdam Exchanges / Pers & Public Affairs

Deel: ' Rustig begin 1999 op Agrarische Termijnmarkt '
Lees ook