expostbus51


RVD/DV

RVD: COMMUNIQUE PRINSES JULIANA

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST

23 februari 1999

COMMUNIQU. VAN DE RIJKSVOORLICHTINGSDIENST

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana heeft heden een brief doen uitgaan met de volgende inhoud:

SOESTDIJK

23 februari 1999

Zoals ik in het verleden al dikwijls heb verklaard is het mij niet langer mogelijk officiële verplichtingen te aanvaarden, omdat het optreden naar buiten op mijn hoge leeftijd teveel van mij eist.

Dit geldt te meer nu ik over enige tijd mijn 90e verjaardag hoop te vieren. Deze dag zou ik zelf graag in de kring van mijn eigen familie willen doorbrengen. Ik verwacht dat U mijn wensen in dezen kunt begrijpen en zult willen respecteren.

Dit betekent tevens dat ik eventuele blijken van medeleven en hartelijkheid uiteraard zeer waardeer, maar deze niet meer zal kunnen beantwoorden.

Op een feestelijke dag is het goed iets voor een medemens te doen. Als U op mijn verjaardag aan mij denkt, wil ik U graag vragen ook aan anderen in Uw eigen omgeving aandacht te schenken . vooral aan de ouderen . en velen op deze wijze bij de viering te betrekken. Daarmee doet U ook mij een groot plezier en ik zal U daarvoor dankbaar zijn.

w.g. Juliana

MEDEDELING VOOR DE REDACTIES:

Een kopie van de brief van H.K.H. Prinses Juliana is per direct voor eventuele publicatie verkrijgbaar bij de Rijksvoorlichtingsdienst, Binnenhof 19 te Den Haag, tel. 070 . 356 41 11.

RVD, 23.02.1999, 16.30 uur.

23 feb 99 16:34

Zoekwoorden:

Deel: ' RVD Communique Prinses Juliana '
Lees ook