expostbus51


RVD/DV

RVD: H.M. de Koningin consulteerde Tjeenk ...

COMMUNIQUE VAN DE RIJKSVOORLICHTINGSDIENST

21 mei 1999

Het Kabinet der Koningin deelt mede:

Hare Majesteit de Koningin heeft hedenmiddag de vice-president van de Raad van State,
Mr. H.D. Tjeenk Willink, geconsulteerd over de uitgebrachte adviezen.

Vervolgens heeft de Koningin Mr. Tjeenk Willink verzocht spoedig de mogelijkheden te onderzoeken of en op welke wijze de samenwerking binnen de huidige coalitie van PvdA, VVD en D66 kan worden voortgezet.

RVD, 21.05.1999, 17.50 uur.

21 mei 99 17:50

Zoekwoorden:

Deel: ' RVD H.M. de Koningin consulteert Tjeenk Willink '
Lees ook