RVU

KOOS POSTEMA TER PLEKKE
ELKE ZATERDAG VAN 17.30 TOT 18.00 UUR, RVU/NEDERLAND 3

8 APRIL 2000: DE PLEK IS DE NEK
Elk jaar worden 25.000 mensen getroffen door een whiplash. Van hen geneest 80 procent binnen zes weken. De overige patiënten houden chronische klachten. Revalidatiecentrum 'het Roessingh' in Enschede heeft een speciale whiplash-groep in het leven geroepen, waar onderzoek wordt gedaan naar mogelijke behandelmethoden. Koos Postema praat met hulpverleners en patiënten.
Uitgebreide informatie over de ziekte 'Whiplash' en over mogelijke behandelmethoden is na te lezen in het boek 'Omgaan met Wiplash'. U kunt dit boek bestellen door overmaking van f. 39,50 op postbankrekening 66.888 t.n.v. de RVU in Hilversum o.v.v. 'Wiplash'. U krijgt er informatiebladen over de 'Wiplash Stichting' en over het revalidatieprogramma in 'Het Roessingh' bijgeleverd.

'Koos Postema ter plekke' is een serie van Koos Postema, Louis Bogaers, Marc van Staveren en Peter Wilmer. Eindredactie: Wim Beijderwellen.

15 APRIL: DIERGAARDE BLIJDORP

Hoe is het om dierenarts in een dierentuin te zijn? Centraal is deze aflevering staat Willem Schaftenaar, dierenarts in Blijdorp. Koos Postema loopt een dag met mee tijdens de behandeling van zijn dierlijke patiënten. Ook de rol die de hemverzorgers vervullen wordt nader belicht.

Een programma van Louis Bogaers, Koos Postema, Marc van Staveren en Peter Wilmer. Eindredactie: Wim Beijderwellen.

22 APRIL: HET MODERNE GEZIN

De RVU zond in 1989 een documentaire uit met de titel 'De Andere Hoeksteen' over homoseksuele paren die kinderen wilden. Nu, ruim tien jaar later bezoekt Koos Postema de ouders van toen om te ontdekken hoe het hen de afgelopen jaren is vergaan.

Een programma van Louis Bogaers, Koos Postema, Marc van Staveren en Peter Wilmer. Eindredactie: Wim Beijderwellen.

29 APRIL: EEN PLEK OM NOOIT TE VERGETEN

Koos Postema bezoekt een oorlogsmonument bij Amersfoort. In het buurtschap Asschat - tussen Achterveld en het inmiddels niet meer bestaande kerkdorp Hamersveld - gingen vlak vóór het einde van de Tweede Wereldoorlog een paar boerderijen in vlammen op. De boerderijen lagen precies tussen twee vuren: dat van de Duitsers en dat van de Canadezen. Op hun vlucht werden enkele van de bewoners door Duitse soldaten omgebracht. Koos Postema praat o.a. met een zoon van één van de slachtoffers.
Rond Amersfoort, dichtbij de Grebbelinie, hebben zich meer van dit soort oorlogstragedies afgespeeld.

Een herhaling van 3 april 1999.

Een programma van Louis Bogaers, Koos Postema, Frank Vugs, Marc van Staveren en Peter Wilmer. Eindredactie: Wim Beijderwellen.

Deel: ' RVU/Nederland Koos postema ter plekke '
Lees ook