rvu

woensdag 29 maart, ned. 3, 20.55-22.00 uur: drie buitenlandse documentaires

roerig water (troubled water, gb, regie: harry arp) een mondiale watercrisis is aangebroken. deze crisis vormt het hoofdonderwerp van een nieuws- en actualiteitenprogramma opgenomen in de nabije toekomst. een gefingeerd programma over overstromingen, hongersnood, droogte en vervuiling over de hele wereld, afgewisseld met bizarre reclamespotjes over waterschaarste. de boodschap is duidelijk: alleen mondiaal watermanage-ment en internationale samenwerking kunnen een dergelijke toekomst helpen voorkomen.

de strijd om het water (water wars; struggle in the holy land, gb, 1997, regie: iain taylor) in de berichtgeving over het isra‘lisch-palestijnse conflict gaat het zelden of nooit over water. toch is water, of beter gezegd gebrek aan water, een belangrijke oorzaak van onenigheid en controverses in het heilige land. palestijnen en joden verwijten elkaar over en weer verantwoordelijk te zijn voor de slechte watersituatie, die met name de palestijnen treft en die wel eens illustratief zou kunnen zijn voor de toekomst van droge gebieden overal ter wereld.

fifty fifty (50/50, gb, 1999, regie: andy stevenson) op een school in hamburg werken leerlingen en docenten hard aan een energiezuinige school. voor elke energiebesparende maatregel krijgt de school 50% subsidie en dat kan dan weer gebruikt worden voor nieuwe energie- en waterbesparende apparatuur.

aankoop en nederlandse bewerking: ronnie griens

Deel: ' RVU themamaand Water Drie buitenlandse documentaires '
Lees ook