Ministerie van VWS

RVZ-adviesprogramma 2000

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

GZB/GZ 99-4182

22 september 1999

Overeenkomstig artikel 26 van de Kaderwet adviescolleges, bied ik u hierbij aan het door mij vastgestelde adviesprogramma 2000 van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Deel: ' RVZ-adviesprogramma 2000 naar Tweede Kamer '
Lees ook