Persbericht van het ministerie van LNV, 14 juni 1999: ir. S.H. Visser benoemd tot directeur Kasteel Groeneveld

De heer ir. S.H. (Sim) Visser (1947) is met ingang van 1 juli 1999 aangesteld als directeur van Kasteel Groeneveld, het nationaal centrum voor bos, natuur en landschap in Baarn van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De heer Visser volgt de heer Werner J.L Paans op die gedurende twintig jaar directeur van Kasteel Groeneveld was.

Sim Visser studeerde van 1966 tot en met 1973 aan de Landbouw Universiteit Wageningen, richting cultuurtechniek. Van 1977 tot en met 1982 volgde Sim Visser de richting schilderen en grafiek aan de Academie voor Beeldende Kunsten 'Minerva' in Groningen.

In de periode 1973 tot 1979 was Sim Visser werkzaam als Hoofd Afdeling Onderzoek bij de Landinrichtingsdienst Groningen. Als planoloog werkte hij daarna gedurende enkele jaren bij bureaus voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Van 1986 tot 1991 was de heer Visser als landschapsarchitect werkzaam bij Staatsbosbeheer en Directie Bos- en Landschapsbouw voor het Consulentschap Limburg.

Bij de Centrale Directie van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden was hij van 1991 tot 1997 werkzaam als Adjunct- Inspecteur Planvorming en hoofd van de Afdeling Verkeerswegen. Vanaf 1997 tot 1998 vervulde Sim Visser de functie van Accountmanager en Hoofd Projecten Dienst Landelijk Gebied in de provincie Noord-Holland. Op dit moment werkt hij als trendwatcher bij de directie van de Dienst Landelijk Gebied in Utrecht.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten:

https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' S.H. Visser directeur Kasteel Groeneveld '
Lees ook