Universiteit van Utrecht

Persbericht van de Universiteit Utrecht
26 februari 2003

Dr. S. Mansoob Murshed eerste bekleder Prins Claus Chair

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft Dr. S. Mansoob Murshed (Bangladesh, 1958) benoemd tot de eerste bekleder van de Prins Claus Chair in Development and Equity. Dr. Murshed is benoemd vanwege zijn academisch werk op het terrein van handel en handelsvrijheid, vrede en conflicthantering in relatie tot economische ontwikkeling. Recent onderzoeksgebied van dr. Murshed vormt de economie van het conflict. Zijn onderzoek levert interessante antwoorden op de vraag waarom sommige landen er wel of niet in slagen een conflict te vermijden. Dr. Murshed is thans verbonden aan het Institute of Social Studies in Den Haag.

Dr. S. Mansoob Murshed is voorgedragen door het Curatorium van de Prins Claus Chair waarvan Prinses Máxima voorzitter is. Op 6 maart 2003, tijdens een speciale academische zitting in de Domkerk te Utrecht, zullen de Universiteit Utrecht en het Institute of Social Studies de Prins Claus Chair in Development and Equity instellen. In deze zitting wordt een eredoctoraat uitgereikt aan dr. Enrique V. Iglesias, president van de Inter-American Development Bank. Tijdens de ceremonie zal ook Professor Murshed als eerste bekleder van de Prins Claus Chair kort het woord voeren.

Accreditatie
Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden hebben te kennen gegeven de bijeenkomst op 6 maart te zullen bijwonen. De aanvang is 15.45 uur. Vertegenwoordigers van de media kunnen de bijeenkomst bijwonen. Accreditatie (tot uiterlijk woensdag 5 maart, 12.00 uur) gebeurt bij de Rijksvoorlichtingsdienst, afdeling Pers en Publiciteit, telefoon (070) 356 4142, fax: (070) 356 4684.

Meer informatie
Universiteit Utrecht, Joop Kessels, telefoon (030) 253 4477. Institute of Social Studies, Sandra Nijhof, telefoon (070) 426 0414.

Deel: ' S. Mansoob Murshed eerste bekleder Prins Claus Chair '
Lees ook