PERSBERICHT - 21 DECEMBER 1999

Uit Nieuwsbrief Deens Verkeersbureau december '99

's Werelds grootste Vikingschip in Roskilde

Het Vikingschepenmuseum in Roskilde op het eiland Seeland gaat in januari beginnen met de reconstructie van wat waarschijnlijk het grootste Vikingschip was dat ooit heeft bestaan. Het karwei gaat ongeveer vijf jaar duren.

Het gaat om een kopie van een zogeheten 'langskib,' een zeewaardig oorlogsschip met een lengte van ongeveer 30 meter, dat destijds plaats bood aan rond 60 roeiers en ongeveer 100 soldaten. Resten van een dergelijk schip uit rond het jaar 1000 zijn in 1962 gevonden bij Skuldelev op de bodem van de Roskilde Fjord, niet ver van de plaats waar zich nu het Vikingschepenmuseum bevindt. Het was waarschijnlijk gemaakt voor een belangrijke persoon, mogelijk de koning van Dublin, die nauwe banden had met de Deense koninklijke familie. Het is de bedoeling dat als het schip klaar is het zal worden gebruikt voor excursies en demonstraties. Er staat onder meer een reis naar Ierland gepland. In de winter zal het vermoedelijk als een soort herkenningsteken vóór het museum worden opgesteld. De reconstructie is mogelijk door giften van speciale fondsen van de bierbrouwerijen Tuborg en Carlsberg ter waarde van 10.5 miljoen Dkr.

Meer informatie: Vikingeskibsmuseet, Strandengen, DK-4000 Roskilde, tel. +45 46300200, fax +45 46322115.

Meer informatie:

Liesbeth van Galen
telefoonnummer 071-5233337 (uitsluitend voor pers). fax: 071-5211794,
e-mail: lvg@dt.dk

Deens Verkeersbureau
Postbus 266

2300 AG Leiden

Website: https://www.visitdenmark.com
E-mail: denemarken@dt.dk

Consumentennummer: 0900-2025280 (24 uur p/d)

Zoekwoorden:

Deel: ' 's Werelds grootste Vikingschip in Deense Roskilde '
Lees ook