Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
Sabbatswijding voor Veluwse vakantiegangers en andere geïnteresseerden in de bijbelse rustdag

Op vrijdag 4 augustus a.s organiseert de Sabbatstichting een sabbatswijding speciaal voor Veluwse vakantiegangers die belangstelling hebben voor de bijbelse rustdag. Vanzelfsprekend zijn ook anderen van harte welkom. Na een gezamenlijke maaltijd die voor iedereen gratis toegankelijk is, zal Frits Nieuwstraten uit Haarlem, voorzitter van de Sabbatstichting een inleiding verzorgen over het meest gedetailleerde gebod uit de Tien Geboden: ...Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God; dan zult gij geen werk doen..." In onze 24 uurs-economie lijkt het steeds moeilijker om aan dat gebod invulling te geven, nog los van de vraag over welke dag van de week de Tien geboden spreken. Vastgesteld moet worden dat Christus wekelijks rustte op zaterdag en dat de meerderheid van de christenen dat eeuwen na Zijn dood nog steeds deed, overeenkomstig het gebod. Dat sabbat vieren in het huidig tijdsgewricht niet altijd even gemakkelijk is , blijkt wel uit het feit dat alleen al in de Verenigde Staten dagelijks gemiddeld 2 tot 3 mensen hun baan verliezen of voor een baan geweigerd worden omdat ze niet beschikbaar zijn op de bijbelse rustdag, zaterdag. Vorige week werd in dat opzicht een doorbraak bereikt, toen een rechtbank in Denver, Colorado een werknemer die wegens het vieren van de sabbat ontslagen was bij de Regionale Luchtvaartdienst, een schadevergoeding toekende van ruim 5 miljoen gulden wegens religieuze discriminatie. Ook in Nederland dreigt een dergelijke vorm van religieuze discriminatie wanneer het wetsvoorstel van Christenunie en PvdA wordt aangenomen om de zondag aan te wijzen als exclusieve "gemeenschapsdag", de enige dag waarop werknemers arbeid mogen weigeren zonder opgaaf van redenen.
Na de inleiding van Frits Nieuwstraten zal ds. Nico Kooren uit Apeldoorn voorgaan in een korte sabbatswijding.
De sabbatstichting voorziet in een grote behoefte nu steeds meer christenen zich bezinnen op de betekenis van de bijbelse rustdag en de achtergronden daarvan. Met name binnen orthodox christelijke kring wordt de discussie gevoerd of de reformatie reeds voltooid is, of dat het tijd is voor een nieuwe reformatie waarin de rustdag zoals Christus die vierde op aarde en zoals die nog steeds wereldwijd gevierd wordt door meer dan 20 miljoen gelovigen, in ere hersteld wordt. Het aantal christelijke sabbatvierders groeit wereldwijd met meer dan één miljoen gelovigen per jaar. Met name het toegenomen contact tussen Nederlandse en Israëlische gelovigen heeft ook in ons land de belangstelling voor de bijbelse sabbat (zaterdag) nieuw leven ingeblazen.
De bijeenkomst van vrijdag a.s. in de Ruimte (het voormalige PMT) aan de Elspeterweg 177 in Vierhouten (tegenover generaal Winkelmankazerne) vangt aan om 18.00 uur met de maaltijd. De lezing en wijding vangen aan om 19.00 uur. Het programma zal om plm. 20.30 uur afgelopen zijn. Toegang is vrij. Voor de gratis maaltijd is reservering gewenst via 0577 411020 Vierhouten 30 juli 2001

Persinfo: ds. Nico Kooren, 055 3660254

Deel: ' Sabbatswijding voor Veluwse vakantiegangers '
Lees ook