Sabena

Brussel, September 17, 2001

Crisissituatie vereist crisismanagement

Crisissituatie vereist crisismanagement

Sabena's Raad van Bestuur vergaderde op maandag 17 september onder voorzitterschap van Fred Chaffart. Terwijl het oorspronkelijk de bedoeling was de uitvoering van het Strategisch Plan te evalueren, onderzochten de bestuurders de negatieve gevolgen van de terreurdaden op Sabena's financiële situatie. Over de hele lijn wordt er sinds dinsdag een daling van het aantal reservaties vastgesteld en een groter aantal passagiers die niet komen opdagen. De Raad bereidt zich dan ook voor op een belangrijke terugval van de hele luchtvaartindustrie. Christoph Müller stelde bijkomende maatregelen voor om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. De Raad bekrachtigde deze maatregelen en riep directie en personeel op deze uit te voeren.

De Sabenadirectie verwacht dat de vraag in de hele luchtvaartsector in de komende maanden aanzienlijk lager zal zijn dan gepland. Het Strategisch Plan voorzag reeds vanaf het winterseizoen een vermindering van het aanbod door het schrappen van de vluchten naar Washington en Tokyo. Toch zal worden overwogen om bijkomende transatlantische vluchten te annuleren eens de reservaties voor de volgende maanden zich stabiliseren. Ook in Europa worden minder reservaties verwacht dan voorzien. Daarnaast kunnen ook de Dollar/Euro wisselkoers, de brandstofprijzen en verzekeringspremies financiële gevolgen hebben.

Volgens luchtvaartspecialisten zal de hele luchtvaartindustrie lijden onder de gebeurtenissen van vorige week, bovenop de reeds bestaande economische groeivertraging. Gezien de ernst van de situatie dringt de Raad van Bestuur er bij Directie en personeel ten stelligste op aan om het Strategisch Plan onmiddellijk uit te voeren.

F. Chaffart vat de discussie in de Raad van Bestuur als volgt samen : ' Zonder een onmiddellijke en volledige uitvoering van het Strategisch Plan zal dit bedrijf het einde van het jaar niet halen, zelfs niet met een herkapitalisatie en bijkomende kostenbesparingen. Meer dan ooit staat de toekomst van het bedrijf op het spel.'

Voorbereiding van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Raad van Bestuur keurde de agenda en de rapporten voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders goed die zal plaatsvinden op dinsdag 3 oktober. Sabena's twee belangrijkste aandeelhouders zullen worden gevraagd om te voldoen aan de eerste schijf van financiering van het Strategisch Plan. De verwachte financiering bedraagt 220 million Euro.

Tijdens deze Algemene Vergadering zullen de aandeelhouders worden gevraagd om enkele artikelen van de Statuten te wijzigen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur. Deze wijziging houdt de aanduiding in van één bijkomend lid van de Raad van Bestuur, net zoals de voorzitter, op gezamenlijk voorstel van de twee belangrijkste aandeelhouders. Doel is dat zowel de

Wilfried Remans · tel: +32.2.723.83.73 · fax: +32.2.723.83.99 · wilfred.remans@sabena.be · gsm: +0475.49.13.32 · Sabena House Box 38 · Brussels Airport · B-1930 Zaventem

Deel: ' Sabena crisissituatie vereist crisismanagement '
Lees ook