Sabena

Brussels, October 17, 2001

Sabena krijgt overbruggingskrediet van Belgische regering na akkoord van EU

Juridische bescherming bevestigd in de VS

Sabena krijgt overbruggingskrediet van Belgische regering na akkoord van EU

Op woensdag 17 oktober 2001 gaf de Europese Commissie haar akkoord voor een overbruggingskrediet van de Belgische regring voor Sabena. Het overbruggingskrediet van 125 miljoen EUR wordt erkend als een noodmaatregel, beperkt in tijd, terugbetaalbaar aan marktvoorwaarden, en gelinkt aan een fundamenteel herstructureringsplan. Het doel van het overbruggingskrediet is het tijdelijk beschikbaar stellen van geldmiddelen om de continuïteit van de Sabena-activiteiten te verzekeren.

Voor het herstructureringsplan zelf, dat op dit ogenblik wordt uitgewerkt en dat de verkoop van filialen en het oprichten van een nieuw bedrijf omvat, zoekt Sabena naar privé-investeerders.

In de VS verkreeg Sabena een gerechtelijk bevel ter bescherming van Sabena-eigendommen tegen acties van schuldeisers. Dit bevel bevestigt de reeds geldende voorlopige maatregel en is onmiddellijk van kracht. Het bevel blijft geldig tot een hoorzitting op 4 december 2001. Dan zal Sabena een verlenging aanvragen, mocht het gerechtelijk akkoord in België ook na 30 november worden bevestigd.

Wilfried Remans · tel: +32.2.723.83.73 · fax: +32.2.723.83.99 · wilfred.remans@sabena.be · gsm: +0475.49.13.32 · Sabena House Box 38 · Brussels Airport · B-1930 Zaventem

Zoekwoorden:

Deel: ' Sabena krijgt overbruggingskrediet van Belgische regering '
Lees ook