Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Sadhoes en rituelen in PEC - Roeselare Roeselare , 3/9/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 2 september 1999
99/DPC/PB/Nr. 0163

behandelend ambtenaar : Bart Jaques

SADHOES EN RITUELEN IN PEC-ROESELARE

Van 6 tot en met 26 september stelt fotograaf Clem Willems zijn ingetogen fotografisch
verslag van India voor in het Provinciaal Educatief Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking te Roeselare.

Zijn beelden stellen de mens centraal. In deze tentoonstelling krijgt de bezoeker het fotografisch resultaat van een ontmoeting met de Indiase mens en zijn rijke cultuur, een communicatie met de mens, momentopnamen van reëel contact.

Clem Willems is in zijn werk thuisgekomen in India. Hij kwam er in contact met Jeanne Devos, een Vlaamse non die zich in Bombay geeft aan een project voor dienstmeisjes. Deze plattelandskinderen belanden bij families in de stad, als hulp in het huishouden. Ze doen alles en zijn totaal afhankelijk van hun huisbazin, worden seksueel misbruikt en hebben geen rechten. De opbrengst van verkochte fotos schenkt de kunstenaar aan het werk van Jeanne Devos.

Deze tentoonstelling loopt in samenwerking met Broederlijk Delen en is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 10 tot 17 uur en op zondag 26 september tijdens de Open Dag in het PEC, Hugo Verrieststraat 22 te Roeselare.

MEER INFORMATIE KAN JE BEKOMEN BIJ HET PEC
(PROVINCIAAL EDUCATIEF CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING) TE ROESELARE. OP HET NUMMER : 051/26.50.50

Deel: ' Sadhoes en rituelen in PEC Roeselare (West-Vlaanderen) '
Lees ook