- PERSBERICHT -

Den Haag, 18 januari 2000

Cyber Safety Network: samenwerking tussen Safe Internet Foundation en Safe America Foundation

De Safe Internet Foundation en de Safe America Foundation hebben vandaag aangekondigd een samenwerking aan te gaan onder de naam "Cyber Safety Network". Door samen te werken, streven deze organisaties ernaar om Internetgebruikers wereldwijd bewust te maken van Internetonveiligheden en worden zij bekend gemaakt met veilige Internetoplossingen. Na de officiële lancering van De Safe Internet Foundation in de UK in december 1999, zet de stichting met deze samenwerking een volgende stap naar verdere internationalisering.

Doelstelling
Vandaag hebben de Safe Internet Foundation-voorzitter Jan Baan en de Safe America Foundation-voorzitter Fred Seibert aangekondigd samen te werken in het "Cyber Safety Network". Het doel van deze samenwerking is om veilige Internetoplossingen met elkaar te delen en daarmee een wereldwijde ondersteuning te bieden aan consumenten en bedrijven bij de bescherming van persoonlijke gegevens, afscherming tegen virussen en andere integriteitsaanvallen, bestrijding van frauduleuze betalingen en een eigen keuze in afscherming van informatie.

Voorzitter Jan Baan: "Wij zijn zeer verheugd samen te werken met de Safe America Foundation. Niet alleen vanwege de expertise van Amerika en de huidige rol van Silicon Valley, maar ook omdat de Safe Internet Foundation partner wordt van een stichting die actief is in 's werelds grootste Internet maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een cruciale stap is voor de verdere ontwikkeling van een Europese oplossing voor cyber-kwesties".

Fred Seibert, voorzitter van de Safe America Foundation, zegt hierop: "Als partner van de Safe Internet Foundation willen wij Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en later ook Duitsland en Spanje, steunen in hun campagne voor de bewustwording van Internetonveiligheid". Voor de 'cyber safety awareness'-campagne in Amerika, heeft MTV Networks Online, het bedrijf van Seibert, al $ 500.000 gedoneerd.

Cyber Safe Maand
Om de ambitie van de Safe Internet Foundation- om een veiligheid Internet na te streven- kracht bij te zetten, staat de komende maand april in het teken van de 'Cyber Safe Maand'. Tijdens deze maand worden zowel in Nederland als in de UK en Amerika tal van activiteiten georganiseerd die de aandacht vestigen op de (on)veiligheid van Internet.

Safe Internet Suite
Een onderdeel van het activiteitenprogramma van de Safe Internet Foundation, is de Safe Internet Suite. De Safe Internet Suite bestaat uit producten en diensten van Founding Members die een veilig Internet kunnen bewerkstelligen. De Safe Internet producten en -oplossingen zijn te vinden op www.sif.nl.

Meldpunt
Naar analogie met de Consumentenbond, stelt de Safe Internet Foundation vanaf 1 februari a.s. een 'Meldpunt voor onveilige Internetervaringen' beschikbaar. Hierbij kunnen consumenten via www.sif.nl hun nare en onveilige Internetervaringen vertellen. Vanzelfsprekend blijft de Internetgebruiker anoniem. Daarnaast krijgen consumenten de mogelijkheid om via een 'chatbox' onveilige Internetervaringen te delen en uit te wisselen met andere 'slachtoffers'. Op deze manier kunnen consumenten elkaar waarschuwen voor onveiligheden en kunnen zij profiteren van handige tips en advies van de Safe Internet Foundation.

Toetreding nieuwe members
Sinds de officiële lancering van de Safe Internet Foundation Nederland in november jl., hebben zich drie nieuwe bedrijven bij dit initiatief aangesloten. Dit zijn Akzo Nobel, PricewaterhouseCoopers en Percomad. Door de Safe Internet Foundation te steunen, willen deze organisaties invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om een veilig Internet na te streven.

De volgende bedrijven zijn officieel (op alfabetische volgorde) aan de Safe Internet Foundation verbonden: 1. Air Miles (www.airmiles.nl)

2. Akzo Nobel (www.akzonobel.com)

3. Aladdin Knowledge Systems BV (www.ealaddin.com)
4. Bart Smit (www.bartsmit.nl)

5. ClickChoice Europe BV (www.clickchoice.com)
6. Crypsys Data Security BV (www.crypsys.nl)

7. Data Sortware Solutions (www.datasoft.nl)

8. Genootschap voor Informatie Beveiligers

9. I-Community.nl
10. Ministerie van OCenW (www.minocw.nl)
11. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (www.minvenw.nl) 12. Netpresence indivirtual media (www.indivirtual.com) 13. Percomad BV (www.percomad.nl)
14. Pink Elephant Network Services (www.kasteel.net) 15. Planet Internet (www.planet.nl)
16. PricewaterhouseCoopers (www.pricewaterhousecoopers.com) 17. Ten Hagen Stam Uitgevers - mediapartner (www.tenhagenstam.nl)

Safe Internet Foundation
De Safe Internet Foundation streeft ernaar om een internationaal platform te creëren van Internetaanbieders, die een veilig Internet propageren. De ambitie is om aan het eind van het jaar 2000 zo'n 100 internationale members aan het platform te laten deelnemen. Uiteindelijk is het streven dat de Safe Internet Foundation om een duidelijk herkenbaar overzicht te geven van de oplossingen die bijdragen aan een veilig Internet in de breedste zin van het woord.

Tijdens het symposium "Veilig Internet voor Iedereen", is in november jl. de Safe Internet Foundation officieel gelanceerd. Dit platform is ontstaan op initiatief van de Internet Society Nederland (ISOC.NL), omdat een veilig Internet in ieders belang is. De Safe Internet Foundation gaat oplossingen promoten, die daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van een veilig Internet. Het oorspronkelijke idee voor dit initiatief komt van Jan Baan, die naar analogie met Veilig Verkeer Nederland, het bedrijfsleven wilde stimuleren om veilige Internetoplossingen te ontwikkelen.

Safe America Foundation
De Safe America Foundation is ontstaan in 1992 met als oorspronkelijk doel om het stijgende aantal (kinder)verkeerslachtoffers terug te brengen. Inmiddels is deze organisatie gediversifieerd en is de Safe America Foundation ook actief op andere veiligheidsgebieden, zoals reis-, huis- en Internetveiligheid.


- EINDE BERICHT -

Deel: ' Safe Internet Foundation en Safe America Foundation samen '
Lees ook