"Sagamores GEW on Tour" rijdt met klassieke VW bus door Nederland


Jonge ondernemers met roadshow actief tijdens de Global Entrepreneurship Week 2010

ROTTERDAM, 20101114 -- In het kader van de Global Entrepreneurship Week, 15 t/m 20 november 2010, organiseert The Young Entrepreneurial Sagamores een roadshow door Nederland om jongeren tussen de 10 en 30 jaar te inspireren tot ondernemerschap. Jonge ondernemers trekken met een oude gele VW bus het land in om bij scholen, universiteiten, bedrijven en in Den Haag aandacht te vragen voor hun boodschap: ondernemen geeft vrijheid en is goed voor ons land. Daarnaast zullen zij een cruciale rol spelen in het verbinden van leeftijdsgenoten met topondernemers en de overheid.

"De noodzaak om te ondernemen is urgenter dan ooit, so get started"
Wereldwijd participeren meer dan 100 landen in de Global Entrepreneurship Week die maandag in Nederland zal worden geopend door de vicepremier van Groot Brittanni, Nick Clegg. In het kader van deze internationale week is de "Sagamores GEW on Tour" ontsprongen uit een samenwerkingsverband met de landelijke host, Holland Program on Entrepreneurship (HOPE). Door live verslag te doen van een selectie van de 150 door Nederland georganiseerde evenementen via social media en door een team van jonge ondernemers zelf als aanjagers van nieuw ondernemerschap het land in te sturen, wordt de boodschap van de week duidelijk: Get Started!

De Sagamores spreken onder meer op evenementen zoals New Venture, Breaking Out en de Sprout ChallengerDay en zullen gerenommeerde politici en prominenten interviewen. Tijdens de week zullen zij ook hun steun verlenen aan CrowdAboutNow; ht eerste Nederlandse bedrijf dat voorziet in een geheel nieuwe manier van het financieren van start-ups: via crowdfunding. De toer zal tevens middelbare scholen, basisscholen, universiteiten en innovatieve Nederlandse bedrijven bezoeken om jongeren te inspireren en ze gouden tips mee te geven. "Zo gaan we samen met Fleur, bekend van de band KUS, ondernemerscertificaten uitreiken op basisschool Anne Frank in Bleiswijk en praten wij met leerlingen uit groep 8 in kringgesprekken over ondernemen", aldus Bernd Damme (20), vicevoorzitter van The Young Entrepreneurial Sagamores en zelf jong ondernemer.

"Ondernemerschap moet in 2020 een reel carrireperspectief zijn geworden voor jongeren"
Naast het aandoen van evenementen zullen de Sagamores onder topondernemers en jonge ondernemers steun verzamelen voor 'het Akkoord van de Jonge Ondernemer'. Dit is een tienpuntenplan waarin oplossingen worden gegeven voor het opruimen van barrires, die jonge talenten nu nog afremmen om te gaan ondernemen. Dit akkoord zal vrijdag 19 november gepresenteerd worden aan de nieuwe Minister van Economie, Landbouw en Innovatie: Maxime Verhagen. "De doelstelling is om ondernemerschap voor 2020 tot een reel carrireperspectief te maken onder jongeren", aldus Steijn Pelle (21), ondernemer en voorzitter van The Young Entrepreneurial Sagamores. "De noodzaak om ondernemender te worden is urgenter dan ooit, willen we niet voorbijgestreefd worden door ondernemende geesten uit China of India. Deze visie wordt onder andere onderschreven door Exact en daarom zijn zij een uniek partnership met ons aangegaan voor de 'Sagamores GEW on Tour': jonge ondernemers op weg naar succes." In dit kader zal er ook tijdens de week een company visit aan dit internationale bedrijf worden gebracht.

Over The Young Entrepreneurial Sagamores
De in september gelanceerde stichting - The Young Entrepreneurial Sagamores - wil ondernemende jonge Nederlanders vinden, ze als rolmodel met andere jonge ambitieuze talenten verbinden in de hoop ze te inspireren tot het ondernemerschap. Ze geloven in een bottom-up gedreven aanpak, waarbij jonge talenten zelf een voorbeeld zijn voor andere jonge Nederlanders. Zij doen dit door het organiseren van inspirerende evenementen, door (on)gevraagd advies te geven aan bedrijven en overheden en door een netwerkfunctie te vervullen. Samen met de markt, met topondernemers en met de overheid willen ze tot deze cultuuromslag komen. De stichting wordt inmiddels ondersteund door meer dan 100 jonge ondernemers en een 'inspirational board' waar onder andere Frans van Steenis (directeur van Kamer van Koophandel Nederland), Philip Hess (oprichter SENZ Umbrellas), Mirjam van Praag (hoogleraar ondernemerschap aan de UVA en kroonlid van de SER) en Rajesh Patel (voormalig CEO Exact Software) deel van uit maken.


Deel: ' "Sagamores GEW on Tour" rijdt met klassieke VW bus door Nederland '
Lees ook