Euronext deelt mee - 25/06/2002

SAINT-GOBAIN (Cie de ) - Splitsing van de de aandelen door 4 met vermindering van de nominale waarde van EUR 16 tot EUR 4 en dematerialisatie, via omruiling

SAINT-GOBAIN (Cie de ) - Splitsing van de de aandelen door 4 met vermindering van de nominale waarde van EUR 16 tot EUR 4 en dematerialisatie, via omruiling. - Opneming van de nieuwe gesplitste gedematerialiseerde gewone aandelen van EUR 4. - Schrapping van de C.R.s van aandelen van EUR 16. C.R.s van gewone aandelen van EUR 16 ISIN code : FR0000125007 SRW code: 4444.79 NSC/Euronext code : NSCBE0125001 Stock code : SGOB Op haar algemene vergadering van 06.06.2002, heeft de vennootschap naar Frans recht Saint-Gobain beslist elk van haar gewone aandelen door 4 te delen door de nominale waarde van elk gewoon aandeel te verminderen van EUR 16 tot EUR 4. In Frankrijk gaat de splitsing in vanaf 27.06.2002. - Anderzijds heeft de vennootschap Saint-Gobain besloten om de aandelen aan toonder, in omloop in België in de vorm van C.R.s uitgegeven door Sicovam, te converteren naar gedematerialiseerde gewone aandelen met nominale waarde van EUR 4. Deze gedematerialiseerde aandelen zullen op een rekening of in de vorm van aandelen op naam in het boek van de vennootschap ingeschreven worden. - Voor de C.Rs (certificats représentatifs) van gewone aandelen die genoteerd zijn op de Eerste Markt van Euronext Brussels, zal de splitsing ingaan op 27.06.2002 en zal tot een omruiling van de C.R.s van aandelen van deze vennootschap worden overgegaan , in de verhouding van: - 4 nieuwe gesplitste gewone aandelen elk met een nominale waarde van EUR 4 (in de vorm van gedematerialiseerde effecten), genot 01.01.2002 tegen 1 C.R. van het oud aandeel met een nominale waarde van EUR 16, coupon 18 aangehecht. Bijgevolg vanaf donderdag 27.06.2002: - zal de koers bepaald worden op basis van het gesplitste aandeel; - zullen enkel de nieuwe gedematerialiseerde gewone aandelen van EUR 4 geldig verhandelbaar zijn op de Eerste Markt van Euronext Brussel (Continu Groep A3); - wordt het aantal effecten genoteerd op de Eerste Markt van Euronext Brussels op 316.746.580 gewone gedematerialiseerde aandelen van EUR 4 gebracht in plaats van de 79.186.645 tegenwoordig opgenomen C.R.s van aandelen van EUR 16, die geschrapt zullen worden van de Eerste Markt op 26.06.2002 na beurs. - Hoeveelheid: de minimum handelshoeveelheid voor de gewone aandelen zal teruggebracht worden op 1 gesplitst gedematerialiseerd gewoon aandeel van EUR 4 (in plaats van 1 aandeel van EUR 16 voor splitsing). -Noteringsgroep : A3 (ongewijzigd) - Codificatie van de nieuwe gedematerialiseerde gewone aandelen na omruiling: -SRW code: 4444.79 (ongewijzigd) -ISIN code : FR0000125007 (ongewijzigd) -INSC/Euronext code : NSCBE0125001 (ongewijzigd) -Stock code: SGOB (ongewijzigd). De orders in het orderboek van NSC op 26.06.2002 zullen na beurs geannuleerd worden. Bijgevolg dienen de leden van de markt, op donderdag 27.06.2002 vóór de opening van de markt, de nieuwe orders van hun klanten in te brengen. - Vereffening : De vereffeningen zullen alleen giraal via de CIK-EURONEXT gebeuren. - Kosten: De omruiling zal zonder kosten voor de houders van C.Rs van aandelen gebeuren bij hieronder vermelde loketinstelling. N.B. : De kosten die eventueel worden aangerekend door andere financiële tussenpersonen dan de hieronder vermelde, en bij wie aanvragen van omruiling zouden worden ingediend, zijn ten laste van de houder. - Loketinstelling: BBL.

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' SAINT-GOBAIN (Cie de ) - Splitsing van de de aandelen door 4 met ver.. '
Lees ook