Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Salarisschalen van het BBRA 1984 per 1 oktober 2001, 1 januari 2002 en 1 juli 2002

Een publicatie bij het onderwerp Rechtspositie 20 november 2001
In de nieuwe CAO sector Rijk is overeengekomen dat rijksambtenaren per 1 oktober 2001 een structurele loonsverhoging krijgen van 3,6%. In verband met de inkomenseffecten als gevolg van de overeengekomen wijzigingen in de ziektekostenregelingen ontvangen alle ambtenaren per 1 juli 2002 een compensatie van 0,5% structureel. Als gevolg van deze verhogingen worden de salarisschalen aangepast.
De bedragen worden voor de salarisschalen per 1 oktober 2001 en 1 januari 2002 weergegeven in guldens en in Euros, de bedragen voor de schalen per 1 juli worden alleen weergegeven in Euros.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Salarisschalen van het BBRA 1984 '
Lees ook