ingezonden persbericht


den haag, 6 oktober 2014

bureau voor ontwikkeling van ondernemerschap entrepreneur consultancy en stichting jong ondernemen gaan samenwerken. hun gezamenlijke doelstelling: het ontwikkelen van ondernemerschap, met name onder studenten en jonge starters. entrepreneur consultancy (ec) zet hiervoor de e-scan in, een online ondernemerstest die mensen inzicht geeft in de ontwikkeling van hun ondernemersvaardigheden. de organisaties tekenden daarvoor afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst.

ontwikkeling volgen
door de samenwerking zullen dit schooljaar alle leerlingen op het voortgezet en beroepsonderwijs, die meedoen aan een ondernemerschap programma van jong ondernemen, gebruik kunnen maken van de e-scan van ec. arko veefkind, directeur jong ondernemen, is zeer verheugd met de samenwerking: 'omdat de e-scan twee keer per jaar wordt ingezet, kun je de ontwikkeling van het ondernemend gedrag van de jongeren volgen. met deze data kunnen we zien welke impact de programma's van jong ondernemen hebben.' door de scan krijgen studenten inzicht in zichzelf en hun vaardigheden.

zelf leren ondernemen
jong ondernemen laat leerlingen en studenten op jonge leeftijd kennismaken met ondernemerschap door hen zelf een eigen bedrijf op te laten zetten. de stichting heeft tot doel om jonge mensen ondernemend gedrag te laten ontwikkelen. jongeren van basisschool tot universiteit zetten, afhankelijk van de duur van het programma, een bedrijf op. onder begeleiding van een docent en externe begeleider runnen de deelnemers - binnen de meesste programma's - een jaar lang hun eigen bedrijf.

economische én persoonlijke ontwikkeling
ook ec is enthousiast over de samenwerking. 'het stimuleren van ondernemerschap is van groot belang voor de ontwikkeling van de economie. met ondernemende mensen maak je een ondernemende economie, die kan groeien en bloeien' zegt dr. martijn driessen, oprichter en eigenaar van ec. 'jong ondernemen biedt zeer praktische ondernemerschap programma's aan jongeren en met onze e-scan meten we de groei in hun ontwikkeling als jonge ondernemer. door de nul- en een-meting kun je zien hoe hun ondernemend gedrag zich ontwikkelt,' vertelt driessen enthousiast. 'wij investeren heel graag in ondernemend gedrag, dat is de basis voor een gezonde economie.'

onderschrift foto:
martijn driessen (l), oprichter en eigenaar van entrepreneur consultancy en arko veefkind (r), algemeen directeur jong ondernemen zetten hun handtekening onder de samenwerking.

klik voor de foto in hoge resolutie

over entrepreneur consultancy
entrepreneur consultancy is in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot toonaangevend bedrijf op het gebied van ontwikkeling van ondernemerschap. ze werkt samen met diverse universiteiten en heeft verschillende wetenschappelijk gevalideerde scans ontwikkeld, die de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden meten. zo ook de e-scan ondernemerstest, waar oprichter en eigenaar dr. martijn driessen op gepromoveerd is aan de rijksuniversiteit groningen. inmiddels hebben meer dan 500.000 studenten, starters en ondernemers via de e-scan inzicht in de ontwikkeling van hun ondernemerskwaliteiten. een recente publicatie van het its in het kader van het succesvolle coachingsprogramma ikstartsmart laat een verdubbeling van de overlevingskansen van starters zien op basis van de e-scan. meer informatie over entrepreneur consultancy: www.entrepreneurconsultancy.nl.

over jong ondernemen
jong ondernemen is een ondernemende stichting die het mogelijk maakt dat jongeren tijdens hun opleiding gaan ondernemen. zij vindt dat je ondernemerschap niet (alleen) in theorie kunt leren, maar het vooral moet doen en biedt daarom ondernemerschap programma's aan waarin de nadruk ligt op 'learning by doing'. de organisatie streeft een substantiële bijdrage na voor een betere economische toekomst van nederland. de programma's sluiten aan op alle onderwijsniveaus. door een doorlopende leerlijn en nauwe betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven ontwikkelen jaarlijks bijna 26.000 leerlingen en studenten van basisonderwijs tot universiteit ondernemersvaardigheden. dit schooljaar doen landelijk bijna 500 basisscholen mee, tientallen havo-vwo scholen en meer dan 1300 mbo- en hbo/wo-student companies. meer informatie vindt u op www.jongondernemen.nl.

jong ondernemen wordt onder meer mogelijk gemaakt door: abn amro, aon, apg, nn group, bcd group, ccho, delta lloyd, exxonmobil, ing, ministerie van economische zaken / rijksdienst voor ondernemend nederland, ministerie van financiën, mkb servicedesk, mn, nam, nba, sns reaal fonds, twinfield, van lanschot en vno-ncw.

Deel: ' 'Samen jongeren inzicht geven in hun ondernemersvaardigheden' '
Lees ook