Kerken in Aktie

Samen op weg-kerken en SOH tekenen convenant
Samen op Weg-kerken en SOH tekenen convenant

Op woensdag 22 maart hebben de Samen op Weg-kerken en SOH (Stichting Oecumenische Hulp)een convenant ondertekend waarin de overname van onderdelen van het werk van SOH is geregeld. Tegelijkertijd werd een convenant getekend t.b.v. intensieve samenwerking tussen de fuserende werkorganisaties DOG (Dienst Over Grenzen), ICCO interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en SOH aan de ene kant en de Samen op Weg-kerken aan de andere kant.

Het buitenlandwerk van de Samen op Weg-kerken staat bekend onder de naam Kerken in Aktie en omvat nu ook formeel de werksoorten noodhulp (`rampen en vluchtelingen'), kinderen in de knel, werelddiaconaat (structurele hulp) en zending. In verband met de overname van onderdelen van SOH zullen z.s.m. de medewerkers van SOH die werken voor de programma's kinderen in de knel en noodhulp inhuizen bij Kerken in Aktie.

Voor de werkzaamheden in het kader van noodhulp en kinderen in de knel is een bestuurlijk overleg ingesteld waarin ook andere protestantse kerken en de Oud-Katholieke kerk participeren. Hiermee wordt het oecumenische karakter van dit werk voortgezet. De uitvoering van het noodhulpwerk zal gedaan worden door Kerken in Aktie en de fuserende organisaties DOG, ICCO en SOH. Deze samenwerking en andere vormen van samenwerking tussen Kerken in Aktie, denk aan het werk in Midden- en Oost-Europa en de fuserende organisaties DOG, SOH en ICCO zijn beschreven in het convenant dat 22 maart werd ondertekend.

De ondertekening is gegrond op besluiten die de betrokken besturen eerder namen en waaraan ook de ondernemingsraden positief advies hebben gegeven. Vakbonden stemden in met het Sociaal Plan.

Deel: ' Samen op Weg-kerken en SOH tekenen convenant '
Lees ook