Ingezonden persbericht---

Persbericht

Hattem, 8 mei 2012

Samen werken aan een krachtige begroting 2013

Hattem wordt geconfronteerd met een behoorlijke financiële opgave: een bezuiniging van E 1,8 miljoen. Om deze taakstelling te halen en een positieve meerjarenbegroting op te leveren pakt de gemeente het opstellen van de begroting 2013 anders aan. Hattem wil sterk, mooi en financieel gezond blijven. In 2010 is daarom een eerste bezuinigingsslag gemaakt door Expeditie Hattem. Deze was met name gericht op interne maatregelen. Met deze maatregelen heeft de gemeente echter nog niet voldoende bezuinigd om de ontwikkelingen mede vanuit Den Haag te compenseren.

Er wordt gekeken naar een rol voor de gemeente die past bij dit nieuwe evenwicht en de huidige samenleving. Samen met inwoners, maatschappelijke partners en de gemeenteraad wil het college een aantal zaken heroverwegen. Zo gaan zij samen kijken naar een nieuw evenwicht tussen de taken die de gemeente uitvoert en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn.

Het proces heeft grote prioriteit voor de gemeente en gaat dan ook zo snel mogelijk van start. De verwachting is dat in het najaar van 2012 een krachtige begroting voor 2013 opgeleverd kan worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Samen werken aan een krachtige begroting 2013 '


Lees ook