Samen werken aan het nieuwe leren

Persbericht

Nieuwegein, 10 oktober 2016

Samen werken aan het nieuwe leren

De O&O organisaties A+O, OOM, OTIB, OOMT, OOC en OVP starten met een gezamenlijk project op het thema werkplekleren. Voor dit project wordt ESF-financiering aangevraagd. Dit project sluit aan bij de nauwe intersectorale samenwerking die deze organisaties al langere tijd nastreven. Diverse thema’s beperken zich immers niet tot (deel)sectoren, maar zijn breed herkenbaar en relevant voor de technische sectoren. Het thema van deze ESF-aanvraag is werkplekleren.

Al langer trekken de zes O&O organisaties met elkaar op om gezamenlijke vraagstukken op het terrein van scholing en ontwikkeling verder vorm te geven. Deze ESF-aanvraag is hierin een volgende stap. “Met deze aanvraag kunnen we gezamenlijk inzichten delen en gericht inzetten. Maar nog belangrijker is het dat met deze aanvraag de basis wordt gelegd om de implementatie van dit onderzoek breed in de techniek weg te zetten. En dat past binnen deze tijd van intersectorale samenwerking”, aldus Erik Yperlaan directeur OOM.

De aanvraag

Uit divers onderzoek blijkt dat een werknemer gedurende zijn of haar loopbaan veruit het meeste informeel leert op de werkplek zelf. In technische branches wordt er veel geleerd op de werkplek maar dit wordt niet bewust of onvoldoende ingezet terwijl deze branches door de snelheid van technologische ontwikkelingen vaak geconfronteerd worden met de noodzaak tot leren. Het is ingewikkeld om de leercultuur op de werkplek blijvend te beïnvloeden. In deze gezamenlijke aanvraag willen de opleidingsfondsen deze onderzoeken en publicaties ontsluiten. Maar ook een stap verder brengen door het door te vertalen naar concrete leersituaties en –mogelijkheden op de werkplek.

Deel: ' Samen werken aan het nieuwe leren '
Lees ook