Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
Groningen, 19 mei 2009

Samenstellen van het verkiezingsprogramma D66-stad gebeurt ook samen

D66 afdeling Groningen-stad organiseert op 28 mei aanstaande een D-Café met als overkoepelend thema economie. Deze avond is er één van een hele serie ter voorbereiding op de samenstelling van het verkiezingsprogramma voor 2010-2014. Vanaf 20.00u bent u van harte welkom in de zaal van het Humanistisch Verbond Groningen.

Tijdens deze avond zal er aan de hand van een gespreksleider en een aantal gastsprekers (o.a. de heer Eric Neef, algemeen secretaris van de Eems Dollard Regio) gesproken worden over de zin van Internationalisering op economisch gebied en de daadwerkelijke bijdrage die de gemeente Groningen daaraan levert, c.q. zou kunnen leveren.

De afdeling stad Groningen van D66 heeft in de achterliggende periode al een aantal thema-avonden georganiseerd. Voor de komende maanden staat nog eens een reeks bijeenkomsten gepland over verschillende thema's die terug zullen komen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën ter discussie aan de achterban voorgelegd, maar de avonden zijn vooral ook bedoeld om van buitenaf ideeën op te doen voor het verkiezingsprogramma. Ditmaal betreft het onderwerp economie. Daar het thema zich slecht onder één noemer laat vangen, is gekozen om een essentieel deelonderwerp aan te snijden, in dit geval internationalisering.

Heb jij goede ideeën of een mening over hoe de gemeente Groningen de economische internationalisering in goede banen zou kunnen gaan leiden? Of heb je nog geen idee, maar wil je graag weten hoe experts hierover denken?

Kom dan in ieder geval donderdag 28 mei 2009 om 20.00 uur naar Humanistisch Verbond Groningen, W.A. Scholtenstraat 2 en discussieer mee! Kun je bij deze bijeenkomst niet aanwezig zijn, maar heb je wel concrete ideeën over bovengenoemd onderwerp, dan kun je deze mailen naar: programma@d66groningen.com De programmacommissie neemt de ideeën mee en zal uiteindelijk bepalen welke ideeën worden opgenomen in het verkiezingsprogramma.

NB: Uiteraard wordt in het najaar het volledige conceptverkiezingsprogramma door het bestuur nog eens aan alle leden ter goedkeuring voorgelegd.


---

Deel: ' Samenstellen van het verkiezingsprogramma D66-stad gebeurt ook samen '
Lees ook