Gemeente Maassluis

18-9-2001

Samenstelling commissies gewijzigd

Door het vertrek van de heer F.M.L. Wensveen is er een vacature ontstaan in de samenstelling van enkele commissies. Het college stelt de raad voor om mevrouw L.G. van Duijn te benoemen tot lid van de commissie algemene en bestuurszaken en de heer A.M. de Reuver als raadslid tot de commissie milieu c.a. en voorts tot lid van de commissies ruimtelijke ordening c.a. en financiën c.a.

Deel: ' Samenstelling commissies Maassluis gewijzigd '
Lees ook