GAMMA HOLDING N.V.

Samenstelling Raad van Bestuur

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Gamma Holding N.V., de heer drs. J.G.M. van Oijen, zal na een dienstverband van negen jaar eind mei 2003 met pensioen gaan. De heer Van Oijen trad op 1 september 1994 in dienst en werd op 1 juni 1995 voorzitter.

In verband hiermee heeft de Raad van Commissarissen besloten dat de heer drs. M. Veninga, thans lid van de Raad van Bestuur, de heer Van Oijen als voorzitter van de Raad van Bestuur zal opvolgen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2003.

De Raad van Commissarissen heeft tevens het voornemen de heer drs. M.H. Zegger, die per 1 oktober 2002 in dienst zal treden van Gamma Holding N.V., na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2003 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Gamma Holding N.V.

De heer Zegger (45 jaar) is vanaf 1982 werkzaam geweest bij Akzo Nobel in diverse functies in Nederland, Singapore, Rusland en Duitsland. In zijn huidige functie is hij sinds eind 1997 - binnen de inmiddels verzelfstandigde vezelgroep Acordis - werkzaam als Chief Executive Officer van Membrana GmbH, wereldwijd leidend op het gebied van membranen voor medische en industriële toepassingen.

Raad van Bestuur Gamma Holding N.V. Helmond, 14 juni 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Samenstelling Raad van Bestuur Gamma Holding '
Lees ook