Breed Platform Verzekerden en Werk

Samenvatting SUWI-rapport 2003

Staat de klant centraal? Ervaringen van één jaar SUWI

Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering worden lang niet altijd goed geholpen. Ze worden veelal van het kastje naar de muur gestuurd, krijgen te maken met lange wachttijden, worden niet teruggebeld en krijgen onvoldoende steun bij het zoeken naar een nieuwe baan. Dit blijkt uit de rapport "Staat de klant centraal?" van het Breed Platform Verzekerden en Werk, waarin ervaringen van één jaar SUWI geïnventariseerd zijn.

De wet SUWI werd 1 januari 2002 ingevoerd om de structuur van de sociale zekerheid overzichtelijk te maken. Daarbij werden drie doelstellingen geformuleerd: werk boven inkomen, een klantgerichte dienstverlening en een doelmatige en rechtmatige uitvoering. Deze doelstellingen zijn na één jaar echter nog niet zichtbaar in de praktijk.

Meer informatie over het rapport "Staat de klant centraal?" via ons secretariaat.
Samenvatting SUWI-rapport 2003 (pdf, 80kb)

Deel: ' Samenvatting SUWI-rapport 2003 '
Lees ook