expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: SAMENVOEGING BROEKHUIZEN, GRUBBENVORST EN HORST.

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
29 oktober 1999

MINISTERRAAD STEMT IN MET SAMENVOEGING BROEKHUIZEN, GRUBBENVORST EN

HORST

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met een wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst. Deze gemeenten hebben het initiatief genomen tot een vrijwillige samenvoeging om de gemeentelijke bestuurslaag te versterken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 29.10.1999

29 okt 99 17:44

Deel: ' Samenvoeging Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst '
Lees ook