Samenwerken aan gezondheid levert arbeidsplaatsen op in Brabant


EINDHOVEN/NEW DELHI, 20170421 -- Stichting STIR (Stad van Morgen) uit Eindhoven en het Indiase bedrijf SYNERGY ENVIRONICS uit New Delhi tekenen een samenwerkingsintentie om de menselijke blootstelling aan gevaarlijke straling in Europa tegen te gaan. Beide organisaties zijn gecommitteerd aan het hogere doel om steeds gezondheid in een moderne samenleving innovatief na te blijven streven. De overeenkomst geeft zicht op het ontstaan van een Europese vestiging van het Indiase bedrijf in Brabant met een te verwachten arbeidspotentieel van 200 werknemers.

Stichting STIR is reeds bekend in de regio onder de naam Stad van Morgen, als initiatiefnemer van AiREAS, een multidisciplinaire samenwerking op gebied van luchtkwaliteit binnen de context van gezonde verstedelijking, en de School of Talents, een participatieve leeromgeving waarin afstuderende studenten en werkzoekenden werken aan de nieuwe werkelijkheid waarin de door STIR gedefinieerde menselijke en maatschappelijke kernwaarden zoals gezondheid sturend zijn voor innovatie en cocreatie processen.

Volgens oprichter Jean-Paul Close is deze overeenkomst onderdeel van een laatste fase van maatschappelijke vernieuwing die door STIR in 2009 is opgestart onder de naam Sustainocratie, een democratische werkelijkheid waarin 5 kernwaarden sturend zijn voor duurzame regionale vooruitgang, niet partijpolitieke en economische machtsposities en hiërarchieën . Deze laatste fase omvat de bewijsvoering dat de maatschappelijke kernwaarden niet alleen lokaal sociale inclusiviteit en betrokkenheid creëren voor een constante stroom van innovaties en burgerparticipatie maar tevens een aantrekkingskracht vormen voor bedrijven en investeerders uit het buitenland. In 2015 toonde AiREAS al aan dat het sustainocratische gedachtegoed een exportproduct is geworden door de toekenning van het VINCI European Innovation Award en de positionering van de werkwijze op het hoogste niveau van gebiedsontwikkeling.

Ondanks de vele strubbelingen die onze regio zelf heeft om de kernwaarden structureel op het bestuurlijke en maatschappelijke netvlies te krijgen is het hartverwarmend dat de ideologie en de werkwijze zich op allerlei fronten weet te borgen in een onstuitbare evolutie van onze maatschappijvormen in reactie op de vele problemen, zoals vervuiling, migraties, armoede, klimaatveranderingen, ghettovorming in steden, criminaliteit, enz die de vorige en vaak nog overheersende vorm heeft opgeleverd. Sustainocratie wordt gezien als een evolutie, niet een revolutie omdat het voortbouwt op de goede elementen die onze geschiedenis heeft opgeleverd en daar het bewustzijn aan toevoegt van de noodzaak tot het permanent innovatief zoeken naar samenhang met onze natuurlijk kernwaarden en omgeving.

Samen met de vele partners in haar samenwerkingsvormen gaat STIR nu op zoek naar bedrijven die als proef willen dienen om gevaarlijke straling tegen te gaan en daarmee de gezondheid en productiviteit van de werknemers positief te beïnvloeden. Hiermee wordt een groeiproces opgestart waaraan het Indiase bedrijf haar investeringen kan koppelen.  

Lees hier het memorandum of understanding.

JeanPaul Close


Deel: ' Samenwerken aan gezondheid levert arbeidsplaatsen op in Brabant '
Lees ook