ABN AMRO Bank N.V.
Public Relations (AA 1130)
Foppingadreef 22
1102 BS Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
24 juni 1999

ABN AMRO EN BANCA DI ROMA BEZEGELEN COMMERCIËLE SAMENWERKING

Vandaag is in Rome een overeenkomst voor commerciële samenwerking tussen Banca di Roma, de vierde bank van Italië met een netwerk van 1300 kantoren, en ABN AMRO getekend. De ondertekening volgt op het verwerving van een aandeel van 8,76 procent in Banca di Roma door ABN AMRO, zoals overgekomen in maart jongstleden. Op dat moment werd reeds overeengekomen dat verschillende werkgroepen de voorwaarden voor een samenwerking tussen beide banken in detail zouden uitwerken.

De overeenkomst betekent het startschot voor initiatieven op een breed terrein van gezamenlijk te ontwikkelen activiteiten. De sectoren waar de krachten gebundeld worden zijn onder meer asset management, venture capital, activiteiten op de aandelen- en obligatiemarkten, aandelenderivaten, structured finance (in het bijzonder op het gebied van effectisering) en administratieve dienstverlening, waaronder clearing. Andere gezamenlijke initiatieven kunnen in een later stadium worden overeengekomen door beide partijen.

ABN AMRO en Banca di Roma zien zichzelf strategische partners voor de lange termijn, zowel in Italië als wereldwijd. De samenwerking is uitdrukkelijk gebaseerd op principes van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, met als doel concrete opbrengsten voor beide partijen te genereren. ,,Deze overeenkomst onderstreept de voortvarende uitbreiding en concretisering van onze samenwerking op de belangrijke Italiaanse markt," aldus drs. J.M. de Jong, lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Banca di Roma.

De overeenkomst voorziet ook in de oprichting van een comité met als hoofdtaak het aansturen en stroomlijnen van de samenwerking op wereldwijde schaal. De gezamenlijke projecten zullen worden uitgevoerd onder de naam van beide partijen: "ABN AMRO - Banca di Roma, een samenwerking tussen de Banca di Roma en ABN AMRO groepen".


- - -

Perscontacten:
Drs. A.J. Massar

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Deel: ' Samenwerking Abn Amro en Banca di Roma '
Lees ook