Provincie Groningen


Groningen, 19 februari 1999 Persbericht nr. 40

UITNODIGING AAN DE PERS

SAMENWERKING BIJ HANDHAVING MILIEURECHT VERSTERKT

Op woensdag 24 februari a.s. om 14.00 zullen alle betrokken milieuhandhavingsinstanties hun handtekening plaatsen onder een overeenkomst waarin de samenwerking bij het toezien op de uitvoering van milieuregels en wetten wordt beschreven.

Doel van deze bestuursovereenkomst is een betere , doelmatiger en meer efficiente samenwerking op het gebied van de milieurechthaving. Alle bij de handhaving betrokken bevoegde instanties - alle gemeenten in de provincie Groningen, de waterschappen, de betrokken ministeries, justitie en politie, de provincie Groningen - zullen de overeenkomst ondertekenen.

De bijeenkomst wordt gehouden in de statenzaal van het provinciehuis.

Naast gedeputeerde J. van Dijk, zullen ook de hoofdcommissaris van politie, de heer B. Welten en de milieuofficier van justitie, de heer W.M. van Schuijlenburg het woord voeren.

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' Samenwerking bij handhaving milieurecht versterkt '
Lees ook