Provincie FlevolandSamenwerking bij project "Thuis in Zeewolde"

Met financiële steun van de provincie Flevoland is onlangs het project Thuis in Zeewolde van start gegaan. Het project richt zich op een goede samenwerking tussen de verschillende instanties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Zeewolde. De aanleiding is dat er de komende tien tot vijftien jaar steeds meer vraag zal zijn naar welzijnsactiviteiten, aangepaste woningen en zorg aan huis. Het belang hiervan is groot, omdat er in Zeewolde geen verzorgingshuis is en ook geen verpleeghuis.

Uitgangspunten voor het project Thuis in Zeewolde zijn de resultaten uit de werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn, die de gemeente Zeewolde eind vorig jaar organiseerde en een woningbehoefte onderzoek. De direct betrokkenen van het project zijn: Coloriet, gemeente Zeewolde, Stichting Sociaal Cultureel Werk Zeewolde, Stichting Welzijn Ouderen Zeewolde, Woonpalet, de politie en Icare Thuiszorg. Alle partijen zijn positief over toekomstige samenwerkingsverbanden.

Thuis in Zeewolde richt zich onder meer op stimulering van mantelzorgondersteuning en preventieve/activerende huisbezoeken, onderzoek naar de mogelijkheden voor (on)geplande (nacht)zorg en verbetering van informatievoorziening op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit is slechts een kleine greep uit de activiteiten die op stapel staan. Het project duurt tot en met december 2003, voor de duur van het project is een projectleider aangesteld.

Meer informatie over het project Thuis in Zeewolde is verkrijgbaar bij Helena Groenwold van Icare Thuiszorg, telefoon 038 4209604.

Deel: ' Samenwerking bij project 'Thuis in Zeewolde' '
Lees ook