Provincie Noord-Holland

Samenwerking is bij stedelijke vernieuwing onmisbaar

Haarlem, 25 februari 2003 - "Als ondernemer geloof ik weer in de toekomst." Ton v.d. Berg, horecaondernemer in Den Helder, heeft hooggespannen verwachtingen van de vernieuwingsprojecten in zijn stad. Met een slagvaardiger bestuur en extra aandacht van de provincie Noord-Holland voelt hij dat "kansen nu naderbij komen."

Marktpartijen zien samenwerking met gemeenten en provincie als cruciaal in stedelijke vernieuwingsprojecten. Gesteund door de gemeenten en de provincie Noord-Holland durven partijen, als ondernemers en woningcorporaties, te investeren in maatschappelijk urgente projecten. Dit bleek tijdens een discussiebijeenkomst afgelopen vrijdag op het Provinciehuis in Haarlem. Wethouders en marktpartijen uit de gemeenten Beverwijk, Den Helder, Hilversum en Zaanstad waren hier samengekomen om met VVD-gedeputeerde Henry Meijdam te discussiëren over samenwerking op het gebied van stedelijke vernieuwing.

Aanleiding voor de feestelijke bijeenkomst was het onlangs toekennen van 21,8 miljoen UNA-ISV-middelen door Provinciale Staten aan deze gemeenten. De provincie werkt samen met de vier gemeenten en andere partijen aan diverse concrete projecten voor stedelijke vernieuwing. De provincie ondersteunt de gemeenten daarbij niet alleen financieel maar tevens door kennisoverdracht en door haar netwerk van relaties beschikbaar te stellen.

De Zaanse wethouder Nel Kroesen constateert: "de erkenning door de provincie van de maatschappelijke problemen in Zaanstad heeft een aanjaageffect op marktpartijen." Ook dhr. W. van Dijk van NS Vastgoed onderschrijft de potenties van het samenwerkingsmodel. In Zaanstad helpt het extra geld van de provincie Noord-Holland marktpartijen warm te krijgen om te investeren in het nieuwe stadshart bij het station Zaandam. Van Dijk: "De vernieuwing van het centrum betekent dat wij een tegengesteld spitsverkeer kunnen promoten. Dus van Amsterdam naar Zaanstad in plaats van andersom." Zaanstad wil onder meer de economische en de onderwijsfunctie van het centrum vergroten met meer werkgelegenheid en een hogeschool.

Wethouder Frans Koster van Beverwijk stelt vast " De provincie Noord-Holland is opener geworden. De provincie heeft veel deskundigheid en financiële middelen. Planologische barrières kunnen met de inzet van de provincie worden opgelost. Daar kunnen gemeenten gebruik van maken." In Beverwijk wil Koster af van het imago van de oude Hoogovenstad. Hij wil de eenzijdigheid op het gebied van werkgelegenheid en woningaanbod aanpakken. Onder meer het stationsgebied wordt opnieuw ontwikkeld.

Wethouder Robert Waltman van Den Helder ziet in de vernieuwde provinciale aanpak "een provincie die aan het veranderen is van papierfabriek naar een provincie die meedenkt en samenwerkt." In Den Helder is de provincie nauw betrokken bij onder meer de inrichting van het nieuwe Stadshart. Twee provincieambtenaren zijn ter ondersteuning tijdelijk gedetacheerd bij de gemeente.

John van der Vegt van de gemeente Hilversum (vervanger van de wethouder) herkent de meerwaarde van de provincie in de vernieuwing van de sterk verouderde stadswijken. "Het meeste geld voor stedelijke vernieuwing gaat in Hilversum naar de sanering van gasfabrieksterreinen, de aanpassing van monumentale Dudok-woningen aan de huidige woonwensen en diverse woon-zorgprojecten. Het provinciale geld kan Hilversum gezien de veelheid van opgaven dan ook goed gebruiken."

Gedeputeerde Meijdam geeft aan dat de provincie een faciliterende organisatie en partner wil zijn bij het oplossen van grote maatschappelijke problemen. "Investeren in stedelijke vernieuwing is daarbij een continu proces. En nu handen aan de ploegen uitvoeren geblazen," aldus Henry Meijdam.

Inlichtingen voor de pers: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11 Inlichtingen voor anderen: Bert Harmsen, tel. (023) 514 31 95 Marcel van Kanten 25-2-2003 13:25:00

Deel: ' Samenwerking bij stedelijke vernieuwing Noord-Holland onmisbaar '
Lees ook