Friesland Coberco Dairy Foods

16 juni 1999

Samenwerking Coberco Zuivel en Friesche Vlag Nederland

Coberco Zuivel en Friesche Vlag Nederland willen nauwer gaan samenwerken. Beide bedrijven zijn onderdeel van Friesland Coberco Dairy Foods. Het voornemen is door de concerndirectie voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Onderzoek heeft aangetoond dat het samenvoegen van activiteiten op het gebied van marketing, verkoop, logistiek en een aantal ondersteunende diensten als administratie en informatietechnologie voordelen biedt. Coberco Zuivel heeft haar kantoor gevestigd in Arnhem. Friesche Vlag Nederland werkt vanuit Leeuwarden. Bekende merken van beide bedrijven zijn: Coberco, Friesche Vlag, Completa en Domo. Elk bedrijf hanteert momenteel nog haar eigen werkwijzen. Het is de bedoeling dat de commerciële en ondersteunende activiteiten vanuit één locatie gaan plaatsvinden. Hierbij wordt gedacht aan een kantoor in de regio Ede. Als gevolg van de samenwerking zullen tien vaste arbeidsplaatsen vervallen. Daarnaast vervallen een aantal functies die momenteel worden ingevuld door tijdelijke krachten. Het sociaal plan van Friesland Coberco, dat met de vakorganisaties is afgesproken bij de fusie in 1997, is op betrokken vaste medewerkers van toepassing. In totaal zijn er 150 arbeidsplaatsen bij betrokken. Dit betreft 90 van Coberco Zuivel en 60 van Friesche Vlag Nederland.

De samenwerking heeft geen gevolgen voor de productielocaties in Arnhem, Groningen, Leeuwarden en Nijkerk.

Deel: ' Samenwerking Coberco Zuivel en Friesche Vlag Nederland '
Lees ook