27 januari 2000
00.002

Samenwerking Conservatorium Hogeschool Enschede en Orkest van het Oosten in Studio Philharmonia

Het Conservatorium van de Hogeschool Enschede en het Orkest van het Oosten hebben met een internationale orkestwerkplaats de reeds bestaande samenwerking geïntensiveerd. De daartoe opgerichte Stichting Studio Philharmonia zal op basis van duale leertrajecten zich ondermeer richten op de gespecialiseerde opleiding orkestmusicus, maar ook grote aandacht besteden aan ontwikkelingen op het terrein van cultuur en kustzinnige vorming (CKV) binnen het onderwijs. Binnen Studio Philharmonia zullen studenten participeren in nauwe samenwerking met orkestleden, die op hun beurt als coach/musicus zullen optreden. Beide instellingen zien in deze orkestwerkplaats potentiële mogelijkheden om mee te werken aan de verdere versterking van de muzikale infrastructuur van de Twentse Euregio.

Ter gelegenheid van het samenwerkingsverband vond er zaterdag 22 januari jongstleden een bijzonder concert van het Orkest van het Oosten plaats, waarin de samenwerking tot uitdrukking kwam. Hiervoor waren alle medewerkers van de Stichting HON (waarin Hogeschool Enschede en Hogeschool IJselland samenwerken) uitgenodigd, evenals relaties van Orkest van het Oosten.

laatste wijziging gemaakt op: 28-01-00

Deel: ' Samenwerking Conservatorium Enschede en Orkest van Oosten '
Lees ook