Samenwerking Davilex en het CIB maakt debiteurenbeheer eenvoudig


Houten, 20151208 -- Davilex Software en het Centraal Invorderings Bureau (CIB) hebben de handen ineen geslagen. Doel van deze samenwerking is het voor ondernemers makkelijker maken om facturen betaald te krijgen. Hiervoor is een koppeling gerealiseerd tussen de boekhouding in Davilex Online en het incasso platform van het CIB.

Ondernemers kunnen middels deze koppeling eenvoudig openstaande facturen verzamelen in hun Davilex Online-boekhouding, deze facturen exporteren en direct online indienen bij het CIB. Het inschakelen van een incassobureau wordt op deze manier makkelijker en laagdrempeliger. Bijkomstig voordeel is dat de facturen welke uit handen worden gegeven vaak jonger zijn dan als de ondernemer geen gebruik maakt van deze koppeling. Dit komt ten goede aan de slagingskans van het incassodossier.

“Goed debiteurenbeheer is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering. Het uit handen geven van een vordering is hier onderdeel van,” zegt Ray van de Mortel, algemeen directeur van Davilex. ”Als je alles geprobeerd hebt om een factuur betaald te krijgen, maar de nota wordt niet voldaan, dan biedt een incassobureau uitkomst.”

“Voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar is het van belang om met elkaar te blijven communiceren. Het uit handen geven van een incassodossier laat vaak (te) lang op zich wachten. Indien bedrijven hier beter op zouden inspelen, zien ze dat hun cashflow verbetert en hun afschrijvingen verminderen, aldus Roman Berkhout, commercieel directeur bij het CIB.”

CIB werkt op basis van no cure no pay. Indienen van de vordering kost de ondernemer dus niets. Middels intensieve, maar gepaste communicatie weet het CIB een successcore van gemiddeld 89% te behalen. Daarmee is de kans groot dat de factuur alsnog voldaan wordt, zonder dat de relatie met de klant ernstig verstoord wordt en dat is natuurlijk goed nieuws voor de ondernemer.

Op www.davilex.nl leest u meer over Davilex Online en de koppeling tussen Davilex Online en het CIB. Voor informatie over de diensten van CIB kunt u terecht op www.cibincasso.nl.

Over Davilex

Davilex ontwikkelt al bijna 30 jaar gebruiksvriendelijke administratieve software voor starters, ZZP’ers en ondernemers in het Klein- en Middenbedrijf. Ondernemers die kiezen voor het gemak van de cloud kunnen met Davilex Online efficiënt en snel hun boekhouding bijhouden en facturen aanmaken. De online administratie kan gekoppeld worden aan andere applicaties, zoals aan het incasso platform CIB, maar ook aan  rapportagesoftware, diverse webshops en salarissystemen. 

Over het Centraal Invorderings Bureau

Het Centraal Invorderings Bureau is een dynamische creditmanagement organisatie welke sinds 2007 incassotrajecten op innovatieve wijze verbetert. Sinds de oprichting verleent zij aan meer dan 2.000 opdrachtgevers verschillende vormen van creditmanagement dienstverlening. Door de effectieve aanpak en manier van samenwerken met haar opdrachtgevers is het CIB in staat om haar opdrachtgevers te ontzorgen. Daarmee levert de organisatie een wezenlijke bijdrage aan het bedrijfsresultaat van haar opdrachtgevers.


Deel: ' Samenwerking Davilex en het CIB maakt debiteurenbeheer eenvoudig '
Lees ook