Samenwerking Facebook en zelfmoordlijn 113Online


AMSTERDAM, 20110915 -- Wat doe je als een van je vrienden op Facebook aankondigt het leven niet meer aan te kunnen? En waar kun je terecht? Sinds deze week is Facebook een samenwerking gestart met Stichting 113Online. Mensen die zich zorgen maken om iemand kunnen dit rapporteren aan Facebook. 113Online neemt vervolgens contact op en biedt hulp aan via e-mail.

Steeds vaker verschijnen in het nieuws berichten over mensen die wanhopige berichten achterlaten op sociale media. Zo ook op Facebook. Deze berichten kunnen bij kennissen, vrienden en vriendinnen tot grote zorgen en onrust leiden. Tot voor kort was er geen mogelijkheid je zorgen te delen of hulp in te schakelen via Facebook.


Hulp aan hulpvragers op Facebook

Daar is verandering in gekomen nu je via Facebook een melding kunt maken als je je zorgen maakt om een bericht dat je hebt zien staan. De melding komt binnen bij Stichting 113Online, die vervolgens per e-mail contact opneemt met de persoon die het bericht achtergelaten heeft.113Online biedt telefonische en online anonieme hulp. In crisissituaties, maar ook als er behoefte is aan therapie, advies of begeleiding.


Hulp aan de melders

Uiteraard kan ook de persoon die de melding doet bij 113Online terecht. Als iemand in je naaste omgeving aan zelfmoord denkt, kan dit een behoorlijke impact hebben. Hoe ga je hier mee om? En hoe blijf je goed voor jezelf zorgen in deze lastige situatie? 113Online kan hierbij ondersteuning  en een luisterend oor bieden.

Ook in andere landen is Facebook een dergelijke samenwerking gestart. In Vlaanderen is dat bijvoorbeeld met de Zelfmoordlijn. 


Algemeen aanbod van 113Online

113Online is het Nederlandse platform voor zelfmoordpreventie. Voor 113Online staat de hulpvrager centraal (mensen die aan zelfmoord denken, naasten en nabestaanden). Er wordt zo goed mogelijk gekeken naar de specifieke behoefte van de hulpvrager. 113Online biedt crisisopvang via telefoon en chat (www.113online.nl of 0900-1130113) door vrijwilligers en therapie via e-mail en chat door psychologen. Mensen kunnen door vrijwilligers ook direct in contact
gebracht worden met een psycholoog of door 113Online doorverwezen worden naar overige hulp. Tevens is er een forum waar lotgenoten met elkaar in gesprek kunnen gaan en kan men gebruik maken van zelftesten, een zelfhulpcursus en een telefonisch spreekuur. Dit alles geschiedt op basis van anonimiteit van de hulpvrager. Op de telefoonkosten na is de hulpverlening gratis.

113Online is een onafhankelijke zorgaanbieder. Deze vrijwilligersinzet is mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking met Stichting Ex6, Sensoor en het Fonds Psychische Gezondheid. Wetenschappelijk onderzoekers van VU Amsterdam, Trimbos Instituut en 113Online helpen 113Online bij het verder ontwikkelen van de hulpverlening.


Deel: ' Samenwerking Facebook en zelfmoordlijn 113Online '
Lees ook