Gemeente Barendrecht

Persbericht nummer 55, 8 mei 2002

Samenwerking gemeente, zuiveringsschap en waterschap Op weg naar gezond oppervlaktewater

BARENDRECHT De gemeente Barendrecht, Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en het Waterschap IJsselmonde gaan intensief samenwerken om binnen de gemeente Barendrecht te komen tot een gezond watersysteem in een aantrekkelijke omgeving. Partijen ondertekenen op maandag 13 mei een convenant, waarbij de samenwerking een feit wordt. Naast ondertekening van het convenant wordt ook het officiële startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe
afvalwaterzuiveringsinrichting in Barendrecht.

In Barendrecht functioneert het gemeentelijk watersysteem niet optimaal. Denk alleen al aan de problemen die er zijn geweest met vissterfte het afgelopen jaar in Molenvliet, een van de wijken in Barendecht. Het is daarom van belang dat gemeente, waterschap en zuiveringsschap samen optrekken om te komen tot een gezond watersysteem en een aantrekkelijke inrichting. Gezond wil zeggen dat het oppervlaktewater van goede kwaliteit is, geen overlast veroorzaakt en een prima leefomgeving is voor planten en dieren. Het gemeentelijk waterplan moet daarom aangeven hoe het riool- en watersysteem optimaal kan functioneren en op welke wijze het water de gewenste kwaliteit kan krijgen. Ook wordt aandacht besteed aan het gebruik van het water: vissen, varen en schaatsen moeten mogelijk zijn op het water dat daarvoor geschikt is. Tot slot moeten ook kinderen veilig kunnen spelen in en langs het water.

Afvalwaterzuivering in aanbouw

A.s maandag wordt tevens het startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe afvalwaterzuiveringsinrichting (awzi) in Barendrecht. De verwachting is dat deze zuivering medio 2003 operationeel is. Momenteel wordt het afvalwater van de gehele gemeente Barendrecht nog afgevoerd naar de zuivering Zwijndrecht. Vanaf 2003 wordt een deel hiervan voortaan op de awzi in Barendrecht gezuiverd. Door de nieuwe Vinex-locatie Carnisselande was het noodzakelijk om de capaciteit voor het zuiveren van afvalwater in Barendrecht en omgeving aan te passen. De nieuwe afvalwaterzuiveringsinrichting is het resultaat van een gerichte samenwerking qua locatiekeuze en landschappelijke inpassing tussen de gemeente Barendrecht en het zuiveringsschap.

Einde persbericht nummer 55

Deel: ' Samenwerking gemeente, zuiveringsschap en waterschap Barendrecht '
Lees ook