PERSBERICHT VAN ZOA-Vluchtelingenzorg en TEARfund Nederland

Apeldoorn, 2 juni 1999

SAMENWERKING HULPVERLENING IN ALBANIË

TEAR fund, ZOA-Vluchtelingenzorg en de Britse organisatie CORD, hebben gisteren een overeenkomst getekend om samen hulp te verlenen in Albanië. De samenwerking zal plaatsvinden onder de naam JOINT VENTURE ALBANIA. De drie organisaties participeren al langer binnen het internationaal samenwerkingsverband EPRO (European Partnership Relief Organizations). Andere deelnemende organisaties daarin zijn MedAir uit Zwitserland en Tearfund uit Engeland.

Op dit moment vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de hulp in Albanië. ZOA-Vluchtelingenzorg, TEAR fund NL en CORD zullen voor deze projecten personeel en financiële middelen beschikbaar stellen. Hiervoor zijn de heren Johan Buwalda uit Doesburg en Leonard van Duijn uit Wageningen begin mei reeds vertrokken naar het nieuwe projectgebied, waar de heer Buwalda zal optreden als Country Representative en Van Duijn als zijn assistent.

Daarnaast zijn ZOA-Vluchtelingenzorg en CORD verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in het vluchtelingenkamp Elbasan. Dit is een nieuw kamp bij de stad Elbasan, waar ruim 5.000 Kosovaarse vluchtelingen kunnen worden gehuisvest. Bij de uitvoering zullen vluchtelingen zoveel mogelijk zelf worden ingeschakeld. Faciliteiten van buiten het kamp, zoals een bakkerij, een school en het ziekenhuis zullen zoveel mogelijk worden betrokken bij de hulpverlening. Inmiddels zijn 2 verpleegkundigen en 1 arts vanuit Engeland uitgezonden en begin juni zullen vanuit Nederland ook een verpleegkundige en logistiek medewerker vertrekken naar Albanië.

nadere informatie kunt u vragen bij:
ZOA-Vluchtelingenzorg
Postbus 4130
7320 AC Apeldoorn
contactpersoon Els Hekstra
tel. 055 3663339 / fax 055 3668799
e-mail: zoarefnl@bart.nl
of

TEAR fund
Postbus 104
3970 AC Driebergen
contactpersoon Hans van der Lee
tel. 0343 514844 / fax 0343 516089
e-mail: tearfund@coumpuserve.com

Deel: ' Samenwerking hulpverlening in Albanië '
Lees ook