Internatio-Müller N.V.

Keywords: Internatio-Müller N.V.,

Rotterdam, 25 november 1999

Internatio-Müller en Drogisten-Associatie intensiveren samenwerking

Internatio-Müller N.V. (IM) en Coöperatieve Drogisten-Associatie b.a. (DA) zijn voornemens hun sinds 1991 bestaande samenwerking te intensiveren en hebben daartoe gisteren een intentieverklaring getekend.

IM en DA werken thans samen op het gebied van groothandel en retailmarketing van drogisterij-produkten, zowel via de groothandelsorganisatie DynAdro (66,7% IM / 33,3% DA) als op het gebied van retailmarketing via DynAretail (66,7% DA / 33,3% IM).

DynAdro en DynAretail zullen begin volgend jaar worden samengevoegd tot één nieuwe onderneming, waarbij beide organisaties volledig worden
geïntegreerd teneinde de doelstellingen optimaal op elkaar af te stemmen en kostensynergie tot stand te brengen. IM en DA zullen voor gelijke delen deelnemen in de gezamenlijke onderneming. IM zal met ingang van 1 januari a.s. haar aandeel in de gezamenlijke onderneming partieel consolideren. De nieuwe onderneming zal worden geleid door de
heer C.F. Bosma als algemeen directeur, samen met de heren J. Kamp en N. Mulder als mededirecteuren, en gevestigd zijn in Leusden. De distributiecentra in Den Bosch, Schiedam en Zwolle blijven gehandhaafd.

De doelstellingen van de nieuwe onderneming zijn (i) het versterken van de concurrentiekracht van de aangesloten ondernemers (DA, DA DAttance en STIP), (ii) het versterken van rentabiliteit en marktaandeel, en (iii) groei van het aantal (formule)winkels.

DA overweegt een deel van haar belang in de nieuwe onderneming te certificeren, zodat deze certificaten kunnen worden overgedragen aan bij de DA aangesloten leden, teneinde hun binding bij de nieuwe onderneming te vergroten.

Gelet op de verscheidenheid van werkzaamheden bij DynAdro en DynAretail zal integratie tot één onderneming de werkgelegenheid nauwelijks beïnvloeden. Door een mogelijke samenvoeging van enkele functies kunnen evenwel op zeer beperkte schaal gedwongen ontslagen niet uitgesloten worden.

Omtrent de voorgenomen besluiten worden de betreffende OndernemingsRaden om advies gevraagd en zullen de vakbonden worden geïnformeerd.

Deel: ' Samenwerking Interntio-Muller en Drogisten-Associatie '
Lees ook