Cito

Persbericht


10 maart 1999

Lexin en Cito tekenen contract

Samenwerking versterkt positie in agrarisch onderwijs

Op 3 maart 1999 ondertekenden de heren Ing. H.J. van Leeuwen en drs. W.H.J.E. Spee een samenwerkingsovereenkomst tussen Lexin en het Cito. De ondertekening vond plaats bij het Cito in Arnhem. De heer Van Leeuwen, Hoofd van Lexin, exameninstelling voor het agrarisch onderwijs en de heer Spee, Unitmanager BVE van het Cito komen hiermee overeen dat het Cito Lexin ondersteunt in haar werkzaamheden voor externe legitimering. De samenwerking versterkt de positie in het agrarisch onderwijs van zowel Lexin als Cito.

Onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun toetsen en examens. Het proces van toetsing en examinering vergt veel organisatie en deskundigheid. Daarbij komt dat een deel van de examens extern gelegitimeerd moet worden. Dit betekent dat een onafhankelijke exameninstelling moet verklaren dat de toetsen voldoen aan het niveau en de inhoud van de eindtermen.

Lexin en Cito maakten al eerder afspraken over ondersteuning door het Cito bij het ontwikkelen van hulpmiddelen voor externe legitimering van de agrarische opleidingen. Met het tekenen van de overeenkomst is de samenwerking officieel. De overeenkomst geldt voor een jaar. Op basis van een activiteitenplan wordt de overeenkomst jaarlijks verlengd.

Het doel van de samenwerking tussen Lexin en Cito is een zo goed mogelijk examensysteem te ontwikkelen dat
* dient als standaard voor het agrarisch onderwijs;
* voldoet aan hoge inhoudelijke en toetstechnische kwaliteitseisen;
* erkenning krijgt van de bedrijfstak;

* betaalbaar is voor de onderwijsinstellingen;
* voor langere tijd te gebruiken is.

Uitgangspunt hierbij is vernieuwen en inspelen op veranderingen. Lexin en Cito willen beide in de toekomst nog efficiënter tegemoet komen aan de behoeften van afzonderlijke onderwijsinstellingen.

E-mail: info@cito.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Samenwerking Lexin en Cito '
Lees ook