MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MINVenW: PERSBERICHT

SAMENWERKING NEDERLAND EN ZUID-AFRIKA OP HET GEBIED VAN TRANSPORT

Nederland en Zuid-Afrika gaan samenwerken op het gebied van mainportontwikkeling, transport, corridorontwikkeling en verkeersveiligheid.
Dat staat in het protocol .Bi-lateral Cooperation in the field of Transport and Infrastructure Development. dat minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat vandaag ondertekent in aanwezigheid van de Zuidafrikaanse ambassadeur Niehaus.

Het protocol is opgesteld naar aanleiding van de afspraken die zijn gemaakt tijdens het bezoek van minister Netelenbos aan Zuid-Afrika in het najaar van 1999. Het protocol is op 13 december 1999 aan Zuidafrikaanse kant ondertekend door minister Omar van Transport. De bilaterale samenwerking wordt verder uitgewerkt in april 2000 wanneer de eerste bijeenkomst is gepland van het Nederlands-Zuidafrikaanse Transportforum (SANTF). Hierin wordt onder andere de samenwerking met PortNet, de Zuidafrikaanse havenautoriteit, verder geconcretiseerd. Het SANTF huisvest tevens een werkgroep verkeersveiligheid. Tijdens het bezoek van minister Netelenbos is van Nederlandse zijde aangeboden expertise te leveren op het gebied van veiligheid van busvervoer, naar aanleiding van de ernstige busongevallen die de afgelopen maanden in Zuid-Afrika plaatsvonden.

Anja Sinnema, 070-3517117

05 jan 00 17:15

Deel: ' Samenwerking Nederland en Zuid-Afrika in transport '
Lees ook