Gemeente Ede

samenwerking op cultureel gebied

Persbericht gemeente Ede, nummer 101 van 21 mei 2002 Concept goed ontvangen
Gemeente wil meer samenwerking op cultureel gebied Meer samenwerken, onder andere door het verder uitbouwen van het `Cultuurpunt` in Cultura, meer dynamiek door een actievere inzet van het Cultuurfonds, een beter gebruik van alle accommodaties en herhuisvesting van het Nederlands Tegelmuseum en Historisch Museum Ede in het Bospoortgebied. Dat zijn de hoofdpunten uit de nota Continu Cultuur, die de gemeenteraad, als het aan B. & W. ligt, in juli 2002 zal vaststellen. De nieuwe gemeentelijke cultuurnota `Cultuur in beeld` is opgesteld in overleg met de diverse instanties en organisaties op het gebied van kunst en cultuur in Ede. Vervolgens is nog een inspraakronde over de nota gehouden. Daaruit bleek dat er een breed draagvlak voor de nota bestaat. Veel personen en instellingen hebben commentaar op de nota geleverd. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het concept. Zo worden nu alle musea in de nota genoemd, en niet alleen de vier waar de gemeente subsidie aan geeft. Ook is De Reehorst in de nota nadrukkelijk in beeld gebracht als theater én als filmhuis. Cultuur op de agenda
De nieuwe nota `Cultuur in Beeld` zet cultuur nadrukkelijk op de agenda. De gemeente wil open staan voor culturele uitingen en deze waar nodig ondersteunen. Cultuur inspireert, verwondert, ontroert, stimuleert en is voortdurend in beweging. Initiatieven komen en gaan. Cultuur is ook ongrijpbaar. De gemeente Ede kent, met 14 musea en een levendig amateurkunstcircuit, met diverse podia en met sinds kort Cultura als centraal ontmoetingspunt voor Kunst en Cultuur in Ede, een bloeiend cultureel leven. Cultuurpunt
Samenwerking is de rode draad die door de nota Cultuur in Beeld loopt. De gezamenlijke huisvesting in Cultura van Bibliotheek, Kunstuitleen, Muziek en Danscentrum MDC, Centrum voor Kunsten KREK, EDU-ART Gelderland en Stichting Kunst en Cultuur Ede stimuleert op zich al samenwerking. Ook de herhuisvesting van het Tegelmuseum en het historisch museum in het Bospoortgebied kan leiden tot meer samenwerking. De gemeente wil bevorderen dat Cultura een broedplaats wordt van nieuwe initiatieven. Het Cultuurpunt in Cultura draagt er aan bij dat deze samenwerking zich ook zal uitstrekken tot andere culturele instelling. Nu al kan iedereen bij het Cultuurpunt terecht voor informatie en documentatie, kaartverkoop en verkoop van culturele artikelen. De gemeente wil stimuleren dat het Cultuurpunt zich in de toekomst nog verder zal ontwikkelen. Actievere rol Cultuurfonds Het Cultuurfonds zal, als het aan de gemeente ligt, in de toekomst een actievere rol gaan spelen. Momenteel kunnen instellingen bij het fonds subsidie aanvragen voor incidentele activiteiten. In de toekomst streeft de gemeente er naar dat het fonds zelf actief nieuwe initiatieven gaat stimuleren. Hoe dit precies in het vat gegoten gaat worden, moet nog onderzocht worden. Promotie
De promotie van kunst en cultuur gebeurt in Ede door de Stichting Kunst en Cultuur. Deze stichting beheert het cultuurpunt en geeft een Uitkrant uit (als onderdeel van Ede Stad). In de toekomst kan dit uitgebreid worden met een Uitladder en het organiseren van een Edese Uitmarkt. Ook zal de stichting een open podium voor de jeugd gaan organiseren.

---

NOOT VOOR DE REDACTIE
Nadere informatie bij communicatieadviseur Hans Vulto tel.(0318) 68 05 81.

technische realisatie:
Terrazur

Deel: ' Samenwerking op cultureel gebied in Ede '
Lees ook