OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND

Open Universiteit Nederland en Maastricht School of Management

De Open Universiteit Nederland en de Maastricht School of Management (MSM) hebben het besluit genomen om samen te gaan werken. Ze hebben daartoe op woensdag 10 juli j.l. twee overeenkomsten gesloten: een samenwerkingsovereenkomst en een zogenoemde penvoerderovereenkomst. De eerste legt de inhoudelijke en facilitaire samenwerking tussen beide partijen vast, terwijl de penvoerderovereenkomst regelt dat MSM de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) toegekende subsidie via de Open Universiteit ontvangt. Beide overeenkomsten worden voor vier jaar aangegaan. Het is mogelijk om ze schriftelijk telkens met vier jaar te verlengen.

In de contacten met MSM heeft de Open Universiteit Nederland steeds aangegeven dat zij mogelijke samenwerking breder wilde invullen dan alleen een penvoerderschap. Dit heeft geleid tot een overeenkomst waarbinnen de Open Universiteit en MSM op inhoudelijk gebied (onderwijs, onderzoek) en op het terrein van faciliteiten met elkaar gaan samenwerken. De nadruk in de inhoudelijke samenwerking ligt in eerste instantie op het gebied van onderzoek en het vormgeven van een e-learning project voor MSM. De besturen van beide instellingen zullen tweejaarlijks een plan van samenwerking opstellen. Het eerste plan moet uiterlijk 1 oktober 2002 klaar zijn.

Onderwijs op afstand
De samenwerkingsovereenkomst biedt zowel voor de Open Universiteit als voor MSM voordelen. De Open Universiteit loopt voorop op het gebied van het aanbieden van onderwijs op afstand, en maakt daarbij volop gebruik van de mogelijkheden die ict biedt. MSM heeft vele studenten in het buitenland, waarvan sommigen ook in Maastricht hun opleiding vervullen. Onderzoek naar de mogelijkheid om sommige trainingen op afstand aan te bieden lijkt dus op voorhand de moeite waard. Verder hebben zowel MSM als de Open Universiteit managementopleidingen en een MBA-opleiding in huis. Dit biedt allerlei kansen voor samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijsontwikkeling.

Penvoerderschap
Het ministerie van OC&W bekostigt internationale onderwijsinstellingen zoals MSM vanaf 1 januari 2002 nog uitsluitend via universiteiten. Daarom hebben internationale onderwijsinstellingen een penvoerderovereenkomst met een Nederlandse universiteit nodig.

Over de Open Universiteit Nederland
De Open Universiteit Nederland loopt voorop in de toepassing van nieuwe technologieën en onderwijskundige inzichten. Naast haar eigen wetenschappelijke opleidingen ontwikkelt de Open Universiteit steeds meer opleidingen op maat voor bedrijven en instellingen. De faculteit Managementwetenschappen is één van de zes faculteiten van de Open Universiteit. Deze faculteit biedt een volledige bacheloropleiding op het gebied van management, organisatie en bestuur aan, alsmede vijf masteropleidingen. Op dit moment staan er ruim 21.000 studenten bij de Open Universiteit ingeschreven. Vanaf de oprichting (1984) hebben meer dan 200.000 mensen aan de Open Universiteit gestudeerd. Meer informatie over de Open Universiteit is te vinden op: www.ou.nl

Over MSM
MSM is de oudste business school in Nederland en viert op 21 november van dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Het is een internationale onderwijsinstelling, die full-time en part-time MBA-opleidingen aanbiedt en bevoegd is om de Nederlandse MBA-graad te verstrekken. MSM biedt daarnaast kortere maatwerkopleidingen op een breed scala van managementterreinen aan, plus in toenemende mate Pre-MBA, Executive MBA en DBA (Doctor in Business Administration). In totaal volgen in het jaar 2002 ruim 3.000 managers wereldwijd graduate opleidingen, waardoor MSM een van de belangrijkste spelers is op wereldvlak inzake managementonderwijs. MSM heeft vooral studenten in Zuid-Oost Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Mediterrane gebied, inclusief de oliestaten. Meer informatie over MSM is te vinden op: www.msm.nl

Deel: ' Samenwerking Open Universiteit en Maastricht School of Management '
Lees ook