PRICEWATERHOUSECOOPERS

Nieuwe samenwerking economische advisering

Dit is een gezamenlijk persbericht van PricewaterhouseCoopers en Stichting voor Economisch Onderzoek

Samenwerking PricewaterhouseCoopers en Stichting voor Economisch Onderzoek

Financial Advisory Services (FAS) van PricewaterhouseCoopers N.V. en de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) te Amsterdam hebben een samenwerkings-overeenkomst gesloten waardoor beide bureaus nauw gaan samenwerken op het terrein van economische advisering. SEO is een toonaangevend bureau op het gebied van economisch en econometrisch onderzoek, dat nauw verbonden is met de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (FEE) van de Universiteit van Amsterdam. Voorbeelden van recente onderzoeken van SEO zijn onder andere het onderzoek naar de impact van voucher systemen op de budgetten voor sociale zekerheid programma's en onderzoek naar de bereidheid om te betalen voor 'groene elektriciteit'. SEO doet verder onderzoek op het terrein van milieu- en energie economie, markt- en vraaganalyse en algemene economische analyses van uiteenlopende sectoren als telecom, zorg, arbeidsmarkt, verkeer, toerisme, recreatie en sport. Naast de commerciële functie heeft SEO ook een wetenschappelijke missie. SEO is lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en ISO 9001 gecertificeerd. FAS van PricewaterhouseCoopers N.V. adviseert middelgrote en grote ondernemingen en organisaties op terreinen van corporate finance, fusies en overnames, ondernemings- waardering, privatisering, forensic accounting en economische advisering. De samenwerkingsovereenkomst met SEO past in het streven van FAS om de dienstverlening op het terrein van economische advisering verder uit te breiden en te verdiepen, in het bijzonder op het gebied van marktanalyses, reguleringsvraagstukken en concurrentie- en mededingingsaangelegenheden. Overigens zullen FAS en SEO beiden ook onafhankelijk van elkaar op de markt actief blijven.
In het kader van de overeenkomst zal prof. Jan Willem Velthuijsen (econometrist) met ingang van 1 november a.s. in dienst treden bij PricewaterhouseCoopers N.V. Jan Willem Velthuijsen is op dit moment directeur van de SEO. Zijn aandachtgebieden zijn milieu- en energie economie (waarin hij tevens hoogleraar is), markt- en vraaganalyse en algemene economische analyses van uiteenlopende sectoren als telecom, zorg, arbeidsmarkt, verkeer, toerisme, recreatie en sport.

Deel: ' Samenwerking PricewaterhouseCoopers en SEO '
Lees ook