Gouda, 12 mei 1999

Congres over arbeidsmarktbeleid

Start en gemeente Zwolle geven nieuwe handvatten aan regisseursrol gemeenten

Start Uitzendbureau en de gemeente Zwolle hebben samen een draaiboek ontwikkeld om gemeenten concrete handvatten te geven om in te springen op en vorm te geven aan het arbeidsmarktbeleid. Start en de gemeente Zwolle bundelen hun kennis op het gebied van arbeidsmarktproblematiek. Op basis hiervan hebben zij een draaiboek samengesteld. Het eerste exemplaar wordt op 20 mei overhandigd tijdens een congres over arbeidsmarktbeleid aan minister R. van Boxtel, Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid.

Gemeenten hebben steeds meer verantwoordelijkheden gekregen in hun lokale arbeidsmarktbeleid. Die verantwoordelijkheden liggen niet alleen in de uitvoering, maar focussen zich vooral op de regisseursrol. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, is een draaiboek ontwikkeld waarin onder meer een aantal checklisten is opgenomen. Daarnaast zijn in een bijbehorende achtergrondstudie alle ontwikkelingen en trends op het gebied van werkgelegenheidsbeleid helder in kaart gebracht. De informatie biedt inzicht in verschillen en overeenkomsten in de deelterreinen van het werkgelegenheidsbeleid. Bovendien geeft het draaiboek aan op welke manier de gemeente hier een sturingsinstrument van kan maken. De zelfanalyse biedt namelijk een uitstekende basis voor de (lokale) politieke besluitvorming.

Grote Stedenbeleid

Gemeenten moeten voor het einde van het jaar met een plan komen inzake het arbeidsmarktbeleid, >Werk en Economie=. Het ministerie voor Grote Stedenbeleid zal hierop toezien. Minister van Boxtel juicht het toe als gemeenten hun arbeidsmarktbeleid actief vorm geven. Het draaiboek is hiervoor uitermate geschikt als hulpmiddel.

Betrouwbare partner

Start is al jarenlang voor veel gemeenten een betrouwbare partner. Vanuit deze contacten kwam het signaal over de behoefte aan een managementinstrument voor het vormgeven van de regisseursrol. Start heeft actief hierop ingespeeld en heeft samen met de gemeente Zwolle de krachten gebundeld. Uniek aan deze publiek-private samenwerking is dat analyses uit het bedrijfsleven hand in hand gaan met specifieke gemeentelijke expertise.


Voor vragen en/ of meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van Start Uitzendbureau, de heer E. Theunissen, telefoon (0182) 695 028. U kunt ook bellen met de heer J. Bleumer, woordvoerder van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 4982010.

Deel: ' Samenwerking Start en gemeente Zwolle in arbeidsmarktbeleid '
Lees ook